sheik-foto-oda-berby00001.jpg

I et samfunn med store sosiale ulikheter blir alle påvirket negativt, også de av oss som lever privilegerte liv. Sosiale ulikheter skaper store samfunnsmessige utfordringer både sosialt og økonomisk.

Vi, og mange med oss, mener det er viktig at vi nå samles om å redusere de sosiale ulikhetene i Oslo.

Det største problemet med materiell avstand er ikke misunnelse eller et behov for mer luksus. Det er at vi forstår mindre av hverandres hverdag. Derfor utviser vi også mindre forståelse for hvilke problemer andre har, hvilke valg de må ta, og ikke minst, hvilke erfaringer som ligger til grunn for verdiene deres. 

– Birger Emanuelsen i Aftenposten 17.april 2018

Vi mener Oslo sentrum trenger flere møteplasser som fremmer åpenhet, dialog og toleranse.

Kirkeristen og Domkirken har forutsetninger for å bli en slik møteplass, men store deler av området er i dag lite brukt. En revitalisering av Kirkeristen kan gjøre området til et samlingspunkt for en varmere by, og danne grunnlag for en bred og nødvendig samfunnsdugnad. En samfunnsdugnad for mindre ulikheter i Oslo.

For å lykkes må folk fra hele byen involveres, og en en rekke ulike offentlige, frivillige og private virksomheter må jobbe sammen. Er det mulig å få kommunen, kirken, kommersielle aktører og Oslos borgere bli med på en samfunnsdugnad som vil gavne oss alle?

Vil du være med på samfunnsdugnaden eller mener du noe om dette?

Meld din interesse her