Om BOOST REFUGEE

BOOST Refugee er et inkubatorprogram for å løfte frem flere nye og varige løsninger som gjør veien inn i arbeidslivet enklere for nyankomne flyktninger i Oslo.

Programmet drives i partnerskap mellom Oslo kommune, Lundin Foundation og SoCentral. SoCentral er ansvarlig for gjennomføringen av programmet, og samarbeider med SISU Business om gjennomføringen.

Av 32 gode søknader, er fem valgt ut av en ekstern jury til å delta i BOOST REFUGEE:

Disse ble vurdert å tilfredsstille de oppsatte kriteriene til programmet aller best:

  • at målgruppen er flyktninger som har ankommet Oslo de siste 2-3 årene
  • at løsningen har som mål å få denne gruppen ut i arbeid
  • at løsningen er effektiv og kan bli økonomisk bærekraftig
  • at løsningen drives av eller i tett samarbeid med personer med flyktning-/ migrasjonsbakgrunn
  • at løsningen til en viss grad allerede har vært prøvd ut og testet

Mer om inkubatorprogrammet

Programmet  gjennomføres i perioden 31. oktober 2016 – 13. februar 2017, med mulighet for ytterligere 5 måneders oppfølging og rådgivning i perioden mars – august 2017. Inkubatorprogrammet består av 3-4 samlinger i uken, inkludert veiledning, mentorbistand og coaching.

Se hele programmet her.

Deltakerne i programmet mottar kr. 100.000,- i økonomisk støtte, samt profesjonell rådgivning og oppfølgning.  De mest lovende løsningene mottar også økonomisk støtte etter at inkubatorprogrammet er gjennomført.

I tillegg er deltakerne en del av SoCentral – Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon sitt omfattende nettverk, og får kontorplass i inkubatoren på Sentralen.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra, ta kontakt med oss på boost@socentral.no eller telefon 416 60 477.


Samarbeidspartnere