Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet hjelper virksomhetene å utvikle en solid forretningsmodell og størst mulig verdi for samfunnet. Første program gjennomføres i 2018.

Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og utvikles og lanseres i samarbeid med SoCentral. Social Startup er bygget på en modell fra Den Sociale Kapitalfonden i Danmark som er en av samarbeidspartnerne for det norske programmet. Deltakerne i det danske programmet kan vise til sterke resultater og 20 prosent økt omsetning i løpet av akseleratorperioden.