SoCentral samarbeider med Ørebro kommune med å utvikle en ny modell for et ”rehabiliterande arbetssätt” innenfor ”Social välfärd” området.

Mange kommuner i Norden gjennomgår et omfattende endringsarbeid, først og fremst for å møte store demografiske endringer i befolkningen samtidig som ressursene er, og i enda større grad vil bli begrenset.

Målet er å komme frem til sammenhengende og bærekraftige prosesser som bygger på innbyggerens behov, medvirkning og delaktighet.