SoCentral har i samarbeid med SESAM, Høyskolen i Sørøst Norge, VIVE og Roskilde Universitet gjennomført et utviklings-og forskningsarbeid med utgangspunkt i 5 samarbeids- og samskapingsinititativ i Norge.

KS har gjennom et FOU prosjekt ønsket å undersøke ulike modeller for samarbeid og samskaping i en norsk kontekst.

Relasjonen og samarbeidsformen mellom innbyggere, sivilsamfunn, politikere, virksomheter og forvalting er i endring over hele Europa. På en rekke steder prøves nye samarbeidsformer ut, først og fremst fordi mange av de komplekse utfordringene vi står ovenfor vil kreve at vi løser dem sammen, uavhengig av hvilken sektor vi befinner oss i