Prosesstøtte og forretningsutvikling  for kommunale intraprenører (ildsjeler).

Ambisjon/mål
Arendal kommune vil forløse initiativ og skaperkraft hos ansatte, som kan føre til nye løsninger på viktige utfordringer kommunen står overfor.

Område
Offentlig innovasjon, intraprenørskap, sosialt entreprenørskap, velferdsinnovasjon

Vår rolle
Rådgiver, designe oppfølging av idékonkurranse, fasiltere samlinger, og bidra med idéutvikling og nettverk.

Finansiering
Arendal kommune

Kort om prosjektet
i 2014 vant Arendal kommune KMDs innovasjonspris. Premien på kr. 500.000,-. valgte formannskapet å bruke til forløse initaitiv og skaperkraft i egen organisasjon.
En idékonkurranse hvor enheter/avdelinger ble oppmuntret til å foreslå idèer/prosjekter ble gjennomført. 27 ideer kom inn og 11 av disse fikk være med i en idéutviklingsprosess, som endte med presentasjoner for kommunens ledelse. Flere av idéene er allerede i ferd med å bli implementert.

Arbeidet har blitt lagt merke til, blant annet av Difi som deltok som observatør på en av ídesamlingene. Her kan du lese deres oppsummering.