Prosesstøtte og rådgivning i utforming av innovasjonsstrategi for Asker kommune

Ambisjon/mål
Utvikle en innovasjonsstrategi for hele Askersamfunnet

Område
Offentlig innovasjon, kommune, nullfeilskultur

Vår rolle
Rådgiver og prosessleder

Finansiering
Asker kommune

Kort om prosjektet
Asker var en av landets første kommuner som lagde en innovasjonsstrategi for hele lokalsamfunnet. Strategien definerer hovedsatsningsområder i arbeidet med å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust innovasjonskultur i Asker.

Arbeidet med å utarbeide strategien ble igangsatt av Rådmannen med bred forankring i hele den administrative ledelsen. Den politiske ledelsen i Asker ble løpende holdt orientert om arbeidet og var selv deltagere i prosessen med å utforme strategien.

Strategiprosessen ble organisert rundt målet om å finne Asker kommunes plass i innovasjonssystemene som omgir kommuneorganisasjonen, både i privat, tverroffentlig og frivillig sektor.

Noen ord fra Asker kommune:

SoCentral har bidratt i planleggingen og gjennomføringen av workshops med administrativ og politisk ledelse i Asker kommune. I dette arbeidet har de vist god evne til å fasilitere og lede prosessen uten å presentere «ferdige» løsninger. Gjennom sin dialogbaserte og åpne tilnærming har SoCentral hjulpet Asker kommune med å forankre et eierskap til strategiprosessen på administrativt og politisk nivå.

SoCentral har vist seg som en riktig og god samarbeidspartner for Asker kommune i arbeidet med å utforme vår innovasjonsstrategi

Lenke til innovasjonstrategien – Blikk for muligehter