En konferanse om hvordan offentlig sektor kan gå fra en nullfeilskultur til en innovasjonskultur.

Ambisjon/mål
Hvordan skape kulturer der vi er mer opptatt av å gjøre det rette framfor det riktige?

Område
Nullfeilskultur, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon.

Vår rolle
Initiativtaker, konseptutvikler, programmering og design av innhold – konferanse/seminar/workshop.

Finansiering
Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI) og Asker kommune

Kort om prosjektet
For å utvikle nye løsninger, må vi tørre å prøve, feile, lære av feilene vi gjør, og ikke minst dele erfaringene vi gjør oss med andre. I 2013 arrangerte SoCentral FailconOslo, en konferanse for entreprenører, innovatører og ledere som var nysgjerrige på å dele egne og lære av andres feil .

I dialog med Difi og Asker kommune fulgte vi året etter opp med en Feiltrinn konferanse for offentlig sektor. Feiltrinn har fokus på hvordan vi kan bevege oss fra en nullfeilskultur til en innovasjonskultur og knytter tema opp til ledelse, kultur-og organisasjonsutvikling.

 Hjemmeside