Om BOOST REFUGEE

BOOST Refugee er et program for samfunnsentreprenører som gjør veien inn i arbeidslivet enklere for nyankomne flyktninger i Oslo.

Programmet ble utviklet og drevet i partnerskap mellom Oslo kommune, Lundin Foundation og SoCentral. SoCentral var ansvarlig for praktisk gjennomføring av programmet, i samarbeid med SISU Business.

Programmet rettet seg mot gründere/bedrifter som tilfredsstilte følgende kriterier:

 • at målgruppen er flyktninger som har ankommet Oslo de siste 2-3 årene
 • at løsningen har som mål å få denne gruppen ut i arbeid
 • at løsningen er effektiv og kan bli økonomisk bærekraftig
 • at løsningen drives av eller i tett samarbeid med personer med flyktning-/ migrasjonsbakgrunn
 • at løsningen til en viss grad allerede har vært prøvd ut og testet

Av 32 gode søknader, ble fem valgt ut av en ekstern jury til å delta i BOOST Refugee:

Etter endt inkubatorprogram oppnådde deltakerne samlet sett følgende resultater:

 • 534 flyktninger fikk assistanse
 • 212 flyktninger fikk intervjuer med potensielle arbeidsgivere
 • 46 flyktninger fikk jobbtilbud
 • 47 flyktninger signerte arbeidskontrakter
 • 349 flyktninger fikk tilført dokumenterte kvalifikasjoner og/eller nye nettverk

Oslo kommune er svært fornøyd med resultatene i BOOST Refugee-programmet. Nær 50 flyktninger har fått jobb, og vel 350 har fått nyttig hjelp gjennom de fem sosiale entreprenørene i programmet. Dette bekrefter at sosialt entreprenørskap fungerer som en bro mellom næringsliv og velferd, som tilfører deltakere ressurser i form av mestringsevne, kompetanse, motivasjon og nettverk. BOOST Refugee-programmet gir innhold til en ny inkluderingspolitikk.
– Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune

BOOST Refugee is an example on how to establish partnerships between municipalities, social innovation centres like SoCentral and private foundations and other funders.
– Ka-Hay Law, Chief Innovation and Strategy Officer, Lundin Foundation

Om inkubatorprogrammet

Inkubatorprogrammet  ble gjennomført i perioden 31. oktober 2016 – 31. august 2017, fordelt på to faser.

 • Fase 1 besto av 3-4 samlinger i uken, inkludert veiledning, mentorbistand og coaching. I tillegg mottok hver av deltakerne kr. 100.000,- i økonomisk støtte. Se hele programmet her.
 • 3 av deltakerne, WIDE-INK, International Sandwich Brothers og POSSIBILITIES,  gikk videre til Fase 2 hvor de fikk ytterligere mentorbistand, samt kr. 167.000 i utvidet økonomisk støtte.

I tillegg ble deltakerne medlemmer i SoCentral sin Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen.


Samarbeidspartnere