Prosjektledelse i nettverksprosjektet «Sosial innovasjon i kommunene».

Ambisjon/mål
Utvikle et prosjekt som skal utvikle kunnskap, modeller og metodikk for samskaping mellom ulike sektorer, det vil i dette prosjektet si kommuner, frivillig sektor og sosiale entreprenører. Det omfatter utvikling av virksomhetsmodeller, som tar opp i seg organisatoriske, juridiske, finansielle, politiske og kulturelle forhold.

Område
Offentlig innovasjon, sosialt entreprenørskap, nye samarbeidsmodeller, sosial innovasjon, offentlig innkjøp

Vår rolle
Prosjektleder forprosjekt

Finansiering
Steinkjer Kommune

Kort om prosjektet
Det offentlige er utfordret på å etablere nye løsninger. Det er behov for en ny praksis der det offentlige involverer, støtter og utvikler samarbeidet med blant annet frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.

Tradisjonelt har kommunene dekket brukernes behov ved i hovedsak å utnytte ressurser innenfor egen organisasjon. Framtidas utfordringer skaper et åpenbart behov for å bringe sammen grupper på tvers av organisatoriske skillelinjer og på tvers av skillet mellom offentlig sektor, privat sektor og sivilsamfunnet. Kjernen er nye relasjoner mellom brukere, pårørende, ansatte i den berørte sektoren, eksperter og andre relevante aktører.

Prosjektet skal identifisere nøkkelkriterier og -elementer i samarbeid mellom kommune og sosiale entreprenører, utvikle metodikk for måling av samfunnseffekt og utvikle virksomhetsmodeller for samarbeid om levering av tjenester.

Prosjektet ble utviklet sammen med tre kommuner med tilhørende casepartnere

Steinkjer kommune / Noen AS / Friskgården
Arendal kommune / Gateentreprenørene
Trondheim kommune / Livsglede for Eldre

Det ble endring i finansiering av hovedprosjektet. KS og Steinkjer kommune viderefører idéer som ble utviklet i forprosjektet.