SoCentral samarbeider med virksomheter og entreprenører som utvikler og driver frem løsninger på samfunnsutfordringer.

Vi setter i gang nye initiativ, finner finansiering, utvikler økonomisk bærekraftige forretningsmodeller og etablerer nye samarbeid. I vårt nettverk har vi tilgang på kompetanse og ressurser for å utvikle og implementere nye løsninger innen de fleste samfunnsområder.

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan samarbeide.

Eksempler på samarbeid