Prosjektutvikling
+47 41 60 78 02
stina@socentral.no

Stina har master i entreprenørskap, med fordypning i teknologi og samfunn fra NTNUs Entreprenørskole. Hun har også studert sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Oslo og har vært med å starte sosialentreprenøren Medarbeiderne AS. Stina har erfaring med å jobbe med innovasjon i offentlig sektor gjennom arbeid med masteroppgave om helseinnovasjon i samarbeid mellom privat og offentlig sektor og gjennom engasjement i InnoMed og Direktoratet for forvaltning og IKT. 

Kjernekompetansen til Stina er forretningsutvikling, innovasjon, prosjektledelse og  tverrfaglig samarbeid. 

team-Stina_20160209_0324_small_fc67d324f747c1141037dc58b73899e0