Assosiert partner (i permisjon fra 1. januar 2018)
+47 95 75 48 97
siri@socentral.no

Innovasjonsleder med bred internasjonal erfaring innen konseptutvikling, business-, identitet- og produkt-design. Siri bruker designtenkning-metoder og leder organisasjoner mot nyskapning. Hun får opp innovasjonstakten gjennom å utvikle multidisiplinære opplevelser, produkter og tjenester. Siri er utdannet produktdesigner fra Parsons i New York City og kreativ leder etter et 18 månders internasjonalt post-graduate program hos THNK i Amsterdam.

Kjernekompetansen til Siri er konseptutviklig og innovasjonsledelse der hun fungere som en brobygger mellom ulike fagfelt og interessenter for å sikre gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

Siri er medgrunnlegger av World of Kama.

Linkedin

Siri C. Warren, SoCentral.
Siri C. Warren, SoCentral.