Prosjektmedarbeider
+47 93 29 54 92
sandra@socentral.no

Sandra er utdannet innen Hotell- og prosjektledelse. Hun har gjennom 2016 «studert» samfunnsinnovasjon gjennom et frivillig engasjement hos SoCentral og har vært involvert i flere ledd av vår drift.

Med bakgrunn som prosjektleder har hun bred erfaring med å lede krevende prosesser over lang tid. Hun har jobbet med mange ulike bransjer og mennesker, og hennes løsningsorienterte holdning og erfaringer har bidratt inn i SoCentral. Sandra har også hatt hovedansvar for drift av SoNews.no. Kjernekompetansen er prosjektledelse, event management og konsept- og forretningsutvikling.

Hun har nå startet Samspiller og jobber 50% hos oss som prosjektmedarbeider i PÅDRIV.

Linkedin