Community Manager / Fellesskaper
+47 95 94 81 77
marie@socentral.no

Som fellesskaper sørger Marie for at SoCentral er et sted hvor samfunnsutfordringer kan løses gjennom nye samarbeid og koblinger. Hun følger opp alle medlemmene, tar i mot nye medlemmer, skaper møteplasser, og sørger for at alt det praktiske er på stell.

Marie er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har et sterkt sosialt engasjement som har ført til lang erfaring fra frivillig arbeid i blant annet Røde Kors, Raftostiftelsen, og studentmiljøet i Oslo. Som samfunnsviter har hun kompetanse på å identifisere og bidra til å løse komplekse problemstillinger.

Marie har arbeidserfaring fra NAV, hvor hun fulgte opp og veiledet langtidssyke brukere og arbeidsgivere. Tidligere har hun arbeidet med informasjon og service på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, ved den norske ambassaden i Canada, og i andre salg- og servicerelaterte jobber.

Linkedin

Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun
Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun