Community Manager / Fellesskaper
+47 95 94 81 77
marie@socentral.no

Marie er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har et sterkt sosialt engasjement som har ført til lang erfaring fra frivillig arbeid i blant annet Røde Kors, Raftostiftelsen, og studentmiljøet i Oslo. Som samfunnsviter har hun kompetanse på å identifisere og bidra til å løse komplekse problemstillinger.

Marie har arbeidserfaring fra NAV, hvor hun fulgte opp og veiledet langtidssyke brukere, og jobbet aktivt ut mot arbeidsgivere. Tidligere har hun arbeidet med informasjon og service på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, ved den norske ambassaden i Canada, og i andre salg- og servicerelaterte jobber.

Marie sørger for at SoCentral er et velfungerende inkubatorfellesskap hvor ulike aktører kommer sammen for å løse samfunnsutfordringer.

Linkedin

Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun
Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun