Inkubator og fellesskap
+47 95 94 81 77
marie@socentral.no

Marie leder nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon og sørger for at det er et sted hvor samfunnsutfordringer løses gjennom nye samarbeid og koblinger. Hun følger opp de over 200 medlemmene i inkubatoren, skaper møteplasser, og får ting til å gå rundt.

Marie er fra Sandnes, og har bodd i Oslo siden 2009 da hun begynte å studere statsvitenskap og språk på Universitetet i Oslo. Marie er opptatt av hvordan vi kan måle samfunnseffekt, og tror at samarbeid på tvers av sektorer oppstår når folk kan bli kjent og få tillit til hverandre.

Marie har et sterkt sosialt engasjement som har ført til frivillig arbeid i Norsk Folkehjelp, Røde Kors, og nå Raftostiftelsen for menneskerettigheter. Hun har også har et stort hjerte for arbeidsinkludering, og jobbet tidligere i NAV med inkludering av langtidssyke arbeidsledige.

Linkedin

Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun
Marie Harbo Dahle, SoCentral. Foto: Lars Magne Hovtun