Assosiert partner
+47 92 61 50 08
kjetil@socentral.no

Kjetil er utdannet forsker og teknolog (siv. ing. / PhD) og har jobbet som forsker og bedriftsrådgiver med et bredt spekter av store og små bedrifter og organisasjoner i Norge, Europa og USA. Har startet og hatt sentrale roller i flere oppstarts- og vekstselskaper, og har hatt ledende roller i store forskningsprosjekter i EUs 6. og 7. rammeprogram. Kjetil brenner for teknologi, innovasjon, fremtidens kunnskaps- og samhandlingsbaserte arbeidsformer, oppstartsvirksomheter og FoU til beste for samfunnet. God på systemtenkning og FoU-finansiering, og veksler mellom å være en pragmatisk idealist og en idealistisk pragmatiker.

Andre verv: Daglig leder og innehaver Kristensen Consulting, Førsteamanuensis II ved Institutt for produktutvikling og materialer (NTNU), EVP Programme Management og medlem av styrets valgkomité Boostcom Group AS.

Linkedin

DrKjetilKristensen_large