Fag- og prosjektutvikling
+47 46 80 59 50
cathrine@socentral.no

Cathrine er utdannet innen klinisk psykologi og har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern. Som selvstendig konsulent har hun lang erfaring i å samarbeide med sosiale entreprenører og organisasjoner om utvikling av prosjekter rettet mot offentlig sektor. Prosjektene har etablert nye samarbeidsstrukturer på tvers av stat, kommune, forskning og arbeidsliv hvor målet har vært å utvikle mer brukerrettede og målorienterte tjeneste

Cathrine er opptatt av medvirkning og samarbeid på tvers som faktorer for innovasjon og endring. Hun er løsningsorientert, kreativ og kunnskapsrik. 

team-Cathrine_20160209_0266_small_fc67d324f747c1141037dc58b73899e0