Verden trenger nye løsninger på mange områder. Vi har den kunnskap og de ressurser som trengs, men siloer, vanetenking og utdaterte strukturer står i veien for utvikling av de gode løsningene.

Vi startet SoCentral fordi det er behov for flere konkrete eksempler på bærekraftige forretningsmodeller – modeller som viser hvordan samfunnsutfordringer kan løses med økonomisk bærekraft.  Norge manglet et innovasjonsmiljø der ulike sektorer jobber sammen om konkrete prosjekter og utvikling av nye løsninger.

For å få frem flere eksempler gjør vi to ting:

  1. Vi driver Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon
  2. Vi samarbeider med entreprenører og virksomheter om å utvikle nye løsninger på ulike områder i samfunnet

Vi er en liten virksomhet i et stort miljø

SoCentral har over 200 medlemmer, 6 ansatte, 1 praktikant, 3 assosierte partnere og mange dyktige folk i vårt nettverk.

Vi har ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn. Det er nødvendig når vi arbeider med komplekse problemstillinger som ikke hører hjemme i én sektor alene. Vi har bakgrunn fra psykologi, økonomi og teknologi. Vi har kompetanse på forretningsutvikling, prosjektledelse, innovasjon, endringsprosesser, research og prosessledelse. Vi har erfaring fra entreprenørskap, privat og offentlig sektor og god kjennskap til frivillig sektor og sosialt entreprenørskap.

Teamet