Det er behov for flere konkrete eksempler som viser hvordan samfunnsutfordringer kan løses gjennom nye samarbeid på tvers av sektorer, og med økonomisk bærekraft.

SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner for deg som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. Vår nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger på samfunnsutfordringer. De kommer fra både etablerte og nye virksomheter, offentlig og private, og er alle opptatt av hvordan vi kan løfte verden fremover.

Verden trenger nye løsninger på mange områder. Vi har den kunnskap og de ressurser som trengs, men siloer, vanetenking og utdaterte strukturer står i veien for utvikling av de gode løsningene.

Vi startet SoCentral fordi det er behov for flere konkrete eksempler på bærekraftige forretningsmodeller – modeller som viser hvordan samfunnsutfordringer kan løses med økonomisk bærekraft.  Norge manglet et innovasjonsmiljø der ulike sektorer jobber sammen om konkrete prosjekter og utvikling av nye løsninger. For å få frem flere eksempler gjør vi to ting:

  1. Vi driver en nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon
  2. Vi samarbeider med virksomheter og entreprenører om å utvikle nye løsninger på ulike områder i samfunnet

Vi er en liten virksomhet i et stort miljø

SoCentral er 7 ansatte, 3 assosierte partnere og mange dyktige folk i vårt nettverk. Vi driver en inkubator for samfunnsinnovasjon med over 200 medlemmer .

Vi har ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn. Det er nødvendig når vi arbeider med komplekse problemstillinger som ikke hører hjemme i én sektor alene. Vi har bakgrunn fra psykologi, økonomi, samfunnsvitenskap og teknologi. Vi har kompetanse på forretningsutvikling, prosjektledelse, innovasjon, endringsprosesser, research og prosessledelse. Vi har erfaring fra entreprenørskap, privat og offentlig sektor og god kjennskap til frivillig sektor og sosialt entreprenørskap.

Finn logo, bilder og andre relevante filer her.

Teamet