Det er noen spørsmål vi ofte får. Under forsøker vi å gi skriftlige svar på noen av dem.

Vi svarte også på noen av disse spørsmålene et gründerintervju sommeren 2015.

Hvordan tjener DERE penger?

Så langt har vi tjent penger på tre ulike måter.

  1. Medlemsskap i innovasjonsmiljøer vi driver
  2. Rådgivningsoppdrag for entreprenører og virksomheter (prosjektledelse, prosessledelse og rådgivning)
  3. Ekstern finansiering av prosjekter og virksomheter vi utvikler

FÅR DERE ØKONOMISK STØTTE AV SPAREBANKSTIFTELSEN DNB?

Nei, vi mottar ingen finansiell støtte av Sparebankstiftelsen DNB. Vi leier ett område i Sentralen, et bygg som stiftelsen eier, og har et faglig samarbeid med de som er ansvarlig for utvikling og drift av Sentralen.

Sparebankstiftelsen DNB kjøpte Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30 i desember 2007. Bygningene henger sammen og har fungert som bank i over hundre år. Fra 1901 som hovedkontor for Christiania Sparebank og frem til 2014 som kontor for DNB. I disse bygningene midt i kvadraturen åpnes Sentralen – huset for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. SoCentral er vertskap for samfunnsinnovasjon i Sentralen og samarbeider med Sentralen om husets innhold og målsettinger.


HVA ER SAMFUNNSINNOVASJON?

Samfunnsinnovasjon refererer til nye ideer og prosesser som løser sosiale, miljømessige og kulturelle utfordringer og som gjennom løsningene bidrar til nye samfunnsstrukturer og systemer.

Samfunnsutfordringer hører ikke hjemme i én sektor eller hos én aktør. Det er når handlingene/aktivitetene til en sosialentreprenør, intraprenør, organisasjon e.l går over i endringer i strukturer og systemer vi kan snakke om samfunnsinnovasjon.


HVA ER SOSIALT ENTREPRENØRSKAP?

Sosialt entreprenørskap er innovative virksomheter der man søker å oppnå både finansiell bærekraft og samfunnsverdi samtidig. De sosiale verdiene er virksomhetens mål, mens finansiell bærekraft er virksomhetens middel.


HVA ER DELINGSØKONOMI?

Delingsøkonomien er en økonomisk modell der eierskap og tilgang deles, mellom mennesker, bedrifter og entreprenører. Vi er vitne til de tidlige stadiene av et radikalt skifte i kunde/bedrift relasjonene, hvordan og hvor vi arbeider og hvordan vi bor.

Istedenfor å kjøpe fra de store merkevarene er forbrukerne i økende grad i ferd med å kjøpe fra hverandre – eller ikke kjøpe i det hele tatt og istedenfor velge å leie, låne eller lage det selv.

Tilgang til produkter, biler, husvære og kunnskap blir viktigere enn eierskap. Det er forbrukerne som driver frem utviklingen.

SoCentral er initiativtaker til en virksomhet som opererer innenfor delingsøkonomi. BUA er en nasjonal biblioteksordning for utstyrssentraler rettet mot barn og unge.


HVA ER SIRKULÆRØKONOMI?

Sirkulærøkonomi er en global økonomisk modell som gjør økonomisk vekst og utvikling uavhengig av forbruk av ikke-fornybare ressurser. Modellen bygger på gjenbruk og gjenvinning, og har som mål å til enhver tid holde produkter, komponenter og materialer på sin høyeste nytteverdi.


HVA ER EN INTRAPRENØR?

En intraprenør er en ansatt som tar initiativ til å utvikle noe nytt uten nødvendigvis å bli bedt om det. De bruker sine gründergener til å skape nye løsninger der de ser behov innenfor virksomheten.


HVA ER SOCIAL IMPACT BONDS (SIB)?

SIBs muliggjør tredjeparts finansiering av løsninger på utfordringer innenfor helse og velferd der det offentlige ikke har mulighet til å ta risiko ved å prøve ut nye modeller/metoder eller tiltak. Vi har skrevet en bloggpost om temaet.