SoCentral og Oslo kommune inviterer til en serie møteplasser for deg som jobber med inkludering for ungdom, unge voksne eller flyktninger, med fokus på arbeid, utdanning, likestilling, likeverd, identitet og tilhørighet.

 

Komplekse samfunnsutfordringer løser vi i samarbeid. Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på SoCentral skaper derfor denne høsten en månedlig møteplass for å legge til rette for samarbeid om inkludering på tvers av sektorer og fagfelt.

 

Inkluderingsdager skal være et sted der nye kontakter opprettes, kunnskap og erfaringer deles, og nye ideer oppstår. En arbeidsarena utenfor eget hus hvor vi kan møtes og jobbe sammen jevnlig, slik at vi bygger tilliten som kreves for å skape og implementere nye løsninger.

 

Møteplassen er for deg som jobber i bydel, kommune eller stat, deg som er samfunnsentreprenør, deg som jobber i privat sektor, eller deg som jobber i kultur eller frivillig sektor.

Vil du delta på inkluderingsdager? Meld din interesse til marie@socentral.no!