Inkubator

Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd, utdanning og nye finansieringsmodeller.

Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor. Alle er opptatt av hvordan vi gjennom nye samarbeid kan bidra til å løfte verden fremover. Vi i SoCentral jobber aktivt med å koble medlemmene med hverandre, og med andre i vårt nettverk.

Vil du bli en del av inkubatoren? Les mer om medlemskap her.

Vil du følge med på hva som skjer innen samskaping, bærekraftig byutvikling, og nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer?

Som en del av SoFriends vil motta én epost i kvartalet, med oppdatering på hva som skjer i SoCentral og invitasjoner til arrangementer og samarbeidsmuligheter. Å være en del av SoFriends er gratis. Sett deg på SoFriends-epostliste her.