Act8 
Vi er en organisasjon som arbeider internasjonalt med menneskerett og barn og unges utdanning og velferd. Vi planlegger og tilrettelegger diverse aktiviteter og arrangementer, alt fra debattmøter og foredrag til store utendørskonserter for å promotere enkeltsaker. Vi har lang erfaring innenfor temaet og et solid internasjonalt nettverk å samarbeide med. I samarbeide med en internasjonal aktør planlegger Act8 et stort arrangement i Oslo sommeren 2017.


Alder.no
Alder tilrettelegger for selvstendighet og livskvalitet hos dagens senior. Alder gjør dette ved å utvikle et bedre og mer tilgjengelig privat tjenestetilbud. Alder bygger lokale nettverk av mennesker som ønsker å bidra med praktisk bistand, støtte til daglige gjøremål, følgetjenester, avlasting for pårørende med mer. Ved å fokusere på trygghet, kvalitet og medmenneskelighet skaper Alder nye muligheter for frihet i hverdagen.


Andreas Kjensli Knudsen
Jobber med kommunikasjon i og for Forskningsrådet og Bygg21, sistnevnte et endringsprogram for den norske byggenæringen i retning mindre sosial dumping, høyere kvalitet og bærekraft og økt produktivitet. Jobber og med prosjektet Protest Design – en nonprofit som har som mål å knytte probono kommunikasjonsressurser med ideelle organisasjoner med behov for kommunikasjonsbistand – en slags «advertisers withouth borders».


Annenhveruke
Vi ønsker å bidra til å gi barn og foreldre en mer smidig overgang til ny bosituasjon ved samlivsbrudd. På annenhveruke.no kan foreldrene leie seg et enkelt rom i et privat hjem annenhver uke i en overgangsfase. Barna får beholde felles bolig som base, mens foreldrene bytter på flytte til sine leide rom annenhver uke. For noen er dette en løsning som vil fungere i en overgangsperiode, mens det for andre igjen kan være en god løsning over tid.
Dersom foreldrene får bedre tid på seg til å planlegge neste fase etter bruddet er sannsynligheten større for at de kan enes om blant annet fordeling og finne boliger som f.eks. ligger i nærheten av hverandre.
Utleiere er aleneboere som har et ledig rom i sin bopel. Noen trives godt med å bo for seg selv mens andre kan tenke seg selskap i perioder. Noen ønsker kanskje å leie ut et rom for å få en ekstra inntekt.


Ashoka Scandinavia
Ashoka er verdens største og eldste organisasjon for sosialt entreprenørskap. I over 30 år har de valgt ut og støttet over 3000 Ashoka Fellows -gründere med systemendrende ideer. Ashoka bidrar med et verdensomspennende nettverk av sosiale entreprenører og støttespillere fra privat og sivil sektor, samt stipender og strategisk støtte.
Organisasjonen har som mål å utruste flere mennesker med de entreprenørielle egenskapene som trengs for å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer: empati, lederskap, lagarbeid og kreativitet.


Atlas kompetanse
Et kompetanseteam som tilbyr tjenester til offentlige etater, organisasjoner og private bedrifter. De tilbyr tjenester innen barnevern, skole – hjem, kompetanseheving og arbeidskvalifisering.


b.bold
Vi er et ganske unikt kompetansemiljø for organisasjoner i Norge. Store og små nasjonale og internasjonale organisasjoner kommer til b.bold for å få hjelp til alt fra generell fundraisingstrategi, digital strategi og -design, ledelse, vekst og kommunikasjon. Vi har et brennende engasjement for veldedig sektor og fundraising – og til syvende og sist for å skape en bedre verden.


Barnas Plattform
Et foreldrekurs som gir verktøy for god selvfølelse og selvtillit hos barn. Se video på 1 minutt om Barnas Plattform her: www.barnasplattform.no


BRIK
BRIK utvikler en ny måte å distribuere og konsumere kunnskap av videoinnhold. Vi jobber med pedagogikk, teknologi og kunnskap, og har et ønske å kunne hjelpe fagpersoner med å effektivt spre kunnskapen sin.


BUA
En sosial entreprenør som skal redusere sosiale helseforskjeller hos barn og unge i Norge. Dette gjør de ved å samarbeide med lokale utlånsordninger om å danne en forening av aktivitetsbiblioteker. Disse skal gi enkel tilgang på utstyr og hjelp til å ta det i bruk. På denne måten skapes et lavterskeltilbud for aktivitet for barn og unge.


Bygg Konsulent AS
Vi utforsker mulighetsrommet i grenseland mellom eiendomsutvikling, destinasjonsutvikling og byutvikling med fokus på delingsøkonomi, sosialt entreprenørskap, miljø, kultur og økonomisk bærekraft. Målet er å innarbeide nye gode ideer i konkrete pågående eiendomsprosjekter samt ny kunnskap til eiendomsbransjen gjennom rådgivning, kobling og styredeltakelse. Videre er det et mål å bidra til å utvikle oppstartbedrifter og gode initiativ som bidrar til å utvikle byer, destinasjoner og eiendommer på en ny innovativ og verdidrevet måte.

Pågående relevante prosesser, styreengasjement og prosjekter er Hausmania byøkologiske boliger, KUMAOSLO.no og Kaffe og Bær –  et forprosjekt der stedsutvikling, leietakerservice, sosialt ansvar møter sunnhet, nytelse og hverdagsglede gjerne som offentlig og privat samarbeid.


CBH prosjekt- og designledelse AS
CBH tilbyr design- og prosjektledelse til offentlige og private virksomheter. Med lang erfaring i å samarbeide med utviklermiljøer (service-, grafisk- , UX- og industridesignere, teknologer og produsenter) fungerer CBH som et bindeledd mellom kundene og deres samarbeidspartnere. Ved å tilnærme seg prosjektene ut fra et designledelsesperspektiv kan viktige sammenhenger avdekkes tidlig og gode prosesser planlegges – og gjennomføres. Eksempler på prosjekter er wayfindingprogram i T-banen, digitale undervisningsprodukter fra forlag og informasjonsdesign på skjermer på jernbanestasjoner.


cCHANGE
cCHANGE er et fyrtårn for individer og organisasjoner som søker nye perspektiver på klimaendringer og transformasjon. Vi deler kunnskap, inspirasjon og verktøy for å løse klimautfordringen. I cCHANGE har vi mer enn 25 års erfaring innen klimafeltet, med særlig vekt på transformasjon og samfunnsendringer i møte med klimautfordringen. Vi har til nå bare sett et glimt av det potensialet individer, grupper, bedrifter og organisasjoner har til å skape en bærekraftig fremtid. cCHANGE setter fart på denne utviklingen; vi utvider perspektivene på klimautfordringen, skaper dialoger som engasjerer og gir bredere og dypere innsikter i både problemene og løsningene.


ChangeLAB
ChangeLAB bistår organisasjoner, team og enkeltpersoner til å identifisere og jobbe for grønn vekst og en mer bærekraftig utvikling. ChangeLAB er rådgiver, samtalepartner og fasilitator av konferanser, seminarer, dialoger med interessenter (stakeholder engagement), og designer endrings- og læringsprosesser. Arbeidet spenner internasjonalt med vekt på internasjonale organisasjoner og erfaringsbasert læring og utdanning.


CleanWaterTech
Behovet for drikkbart vann øker i hele verden. Vann renses oftest med klorin eller kjemikalier som ofte både har en ubehagelig smak og lukt. Vannkraner og ledninger kan være forurenset med virus og basiller da vann fra vannverk har blitt forurenset og forringet i vannledningene. CleanWaterTech har utifra problemet med forurenset vann utarbeidet metoder og løsninger for desinfisering av dårlig vann. Våre løsninger er enkle i produksjon og svært skalerbare etter behov.


Corneliastiftelsen
Har som mål å, etter beste evne, hjelpe alle ungdommer med en kreftdiagnose gjennom ungdomsskole og videregående. Stiftelsen har bidratt med at unge kreftsyke får en mulighet til å følge venner og skole fra sykesengen. Laptoper, mobiltelefoner og sosiale medier gjør hverdagen litt enklere på lange, kjedelige dager hvor venting og isolasjon er hverdagen.


Customer Insight
Customer Insight jobber med konseptutvikling, strategi, merkevarebygging, markedsføring og sponsing. Vi beveger oss på tvers av flere fagområder, og vår styrke er å se sammenhenger og trender i markedet.


Driv Inkubator
Vi hjelper gründere som utvikler innovative helseløsninger å bygge opp og videreutvikle egen bedrift. Driv samarbeider med Innovasjon Norge, etablerersentre, næringshager, akademia, rådgivere, helseaktører og andre innovasjonsmiljøer for å gi din idé best mulig vekstgrunnlag. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi spisskompetanse til utvikling av din idé gjennom gunstige avtaler tilpasset dine behov. Driv Inkubator har nasjonal status og er en Sivapartner. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!


Ecoloop
Vi arbeider for rett bruk av ikke fornybare og begrensede ressurser. I våre prosjekter promoterer og arbeider vi med nytte i form av kostnad, energi, helse og miljø  samt kunnskap gjennom informasjonsformidling, metodeutvikling og forbedret praksis.Det arbeides blant annet med prosjekter knyttet til forvaltning av jord og steinmasser ved byutvikling og kostnadseffektiv, miljøvennlig gjennomføring av byggeprosjekter.

Våre rådgivere arbeider med å beskrive, analysere, kartlegg og gjennomføre prosjekter i henhold til mål og krav som bidrar til rett bruk av ikke fornybare og begrensede ressurser. Stikkord er masser fra byutvikling, vann og avløp samt kortreist mat.


Ecoteria
Ecoteria AS fremmer troverdig miljøtilpassede byggevarer. De store inneklima- og miljøkonsekvenser fra byggevarer får lite oppmerksomhet fra myndigheter og andre store aktører. Det mangler kunnskap i hele byggenæringen. Det vil vi endre ved å holde presentasjoner til arkitekter, byggevarehandler og borettslag, inspirasjons- / fagseminar og workshop for bestillere av bygg. Hjemmesiden og sosiale medier benyttes i tillegg aktivt for påvirkning, kunnskap, oversikt og inspirasjon. Vi er medlem av Norwegian Green Building Council og har et bredt miljønettverk i byggenæringen.


Epleslang
Epleslang lager naturlig eplemost fra naboens hage. De ønsker å ta samfunnsansvar, være miljøvennlige og tilby varer av topp kvalitet. Dette gjør de ved å skape arbeidsplasser med mening for mennesker med forskjellige fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Samtidig reddes eplene fra å råtne bort og hageeiere får god samvittighet og ryddige og fine hager. Resultatet er kortreist eplemost der hver flaske er like unik som naboens epler.


Explorable
Explorable lager verktøy for online behandling av psykiske lidelser og forskning. Målet er å ta i bruk ressursene som folk selv har og hovedfokus er å hjelpe dem som i dag ikke får hjelp for deres psykiske helseplager. I tillegg ønsker Explorable å påvirke helseinstitusjoner til å gjøre flere online tiltak som kan hjelpe deres hverdag. Explorable begynte som en nettside om forskning som i gjennomsnitt har over 1 million besøkende hver måned fra hele verden. Nettsiden er mye sitert på toppuniversiteter i USA, Wikipedia, Psychology Today, og ResearchGate.


Fashion Footprint
Fashion Footprint er en digital plattform som ønsker å bidra til å heve standardene i moteindustrien ved å gi forbrukere innsyn i historiene bak klærne slik at de kan ta etiske valg i kjøpsøyeblikket. Fashion Footprint jobber nå i en lukket pilot med ti norske klesdesignere for å utvikle sporingsverktøyet Fashion Footprint Transparency Tool. Det endelige verktøyet skal etter planen lanseres på markedet sommeren 2016. Gründer Mariam Naqvi har elleve års erfaring fra utenrikstjenesten og startet Fashion Footprint i september 2014.


FINN
FINN.no er Norges største markedsplass på internett. Varer for ca. 500 milliarder bytter hender på FINN.no hvert år og hver nordmann er innom FINN.no i snitt hver tredje dag. FINN så dagens lys i 2000 og eies av Schibsted.
FINN.no ønsker å bidra til å løse samfunnsproblemer. Vi gjør allerede en del, men kan gjøre mer. Hjelp til bosetting av flyktninger via tjenesten Hjerterom eller vårt bidrag til miljøet via secondhand på FINN Torget er to eksempler. Sistnevnte kan du lese mer om på http://secondhandeffect.schibsted.com/
For å få til enda mer er SoCentral et viktig nettverk å være en del av. Gjennom SoCentral treffer vi engasjerte sosiale entreprenører vi kan bli inspirert av eller samarbeide med.


Funfact
Funfact ønsker å være med å bygge kunnskapssamfunnet. Som forskningsmiljø gjør vi dette ved å utløste potensialet i data til glede for offentlig sektor, media, og større samfunnsaktører. Med statistikk, analyse og visuell fremstilling oppnås gjennom økt kunnskap og læring grunnlag for faktabaserte beslutninger og beslutningsprosesser.


Get Started!
Get Started! har som visjon å hjelpe gründere med å lykkes med sine oppstarter. 15 årig suksessfull gründererfaring brukes til det beste for gründere når det gjelder gründer- og oppstartsprosessen for en ny bedrift eller prosjekt. Herunder finansiering og økonomistyring, markedsvalidering, strategi og organisasjonsoppbygging. Get Started jobber med 7-8 gründerprosjekter idag, og de fleste av disse prosjektene utvikler en tjeneste eller produkt som bidrar til samfunnsinnovasjon. Kundegruppene de utvikler tjenester for er blant andre: gravide, barn, eldre, flyktninger, NGO´s, helsesektoren, kultur, apotek, private. 3 bedrifter vi har jobbet med har i dag proof-of-consept og godt på vei til å lykkes.


Gladiator GT
Skal finne løsninger på samfunnsutfordringer, og sette nye standarder innenfor fysisk aktivitet, læring og sosial inkludering.


Global Dignity
Deres visjon er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Dette kan vi alle være med å påvirke gjennom de valgene vi tar og den måten vi bruker ressursene våre på. Global Dignity har tre formål – (1) fremme verdighetsbasert lederskap, (2) stimulere til en global samtale om verdighet, og (3) engasjere ungdommen i betydningen av verdighet. Global Dignity Norge jobber med dette ved å hvert år legge til rette for gjennomføringen av årets hovedaktivitet, nemlig Global Dignity Day.


GoodBusiness
GoodBusiness tror at de virksomhetene som bidrar til en positiv utvikling i verden, er de som vil vinne på sikt. Alle virksomheter kaster skygge, men har også mulighet for å redusere skyggen, kaste lys og bidra til positive endringer. GoodBusiness hjelper små og store virksomheter med finne de unike forutsetninger for å bidra og sette nye standarder. Da kan endringer og nye forventninger snus til lønnsomme muligheter. Verden trenger slike progressive virksomheter og mennesker foretrekker dem.


Gulljazz
Et høykvalitets kulturtilbud for eldre som bor på sykehjem. Gulljazz anerkjenner de eldres behov for gode opplevelser, levende kvalitetsmusikk og festivitas og bringer derfor festivalverdenen til dem. Beboere og personale med venner og familie blir invitert. Resultatet er dermed store musikalske opplevelser med kremen av norske jazzmusikere samtidig som det skaper verdifulle møter mellom mennesker.


Hear it AS
Hear it AS ble stiftet som selskap juni 2015 på bakgrunn av opplevd frustrasjon blant brukere og et sannsynligvis uutnyttet potensial knyttet til markedet for hørselshjelpemidler.

Hear it har et mål om å skape innovasjon og nytenkning innenfor hørselsomsorgen samt å gjøre kundeprosessen så effektiv og kundeorientert som mulig og hvor kundens behov skal settes i sentrum for utvikling og endring.


Heritage Catalysis
Heritage Catalysis er en endringsagent for å fremme bærekraftig utvikling, og spesielt ansvarlig turisme, på steder og destinasjoner med forvaltningsansvar for kultur- og naturarv. Hovedformålet er å bygge kompetanse og bidra til innovative løsninger i krysningsfeltet kulturforvaltning, miljøbevaring og økonomisk utvikling. Selskapet innehar mange års kompetanse på implementering av UNESCOs kulturkonvensjoner, og spesielt Verdensarvkonvensjonen, og benytter internasjonal “best practice” i sitt arbeid.


Horecautvikling
Horecautvikling jobber med ledelse og ansatte i hotell– og restaurantbransjen/servicenæringen. Gjennom holdningsendring får vi de ansatte til å jobbe mer effektivt, yte bedre service og skape bedre samarbeidsvilje og -evne avdelingene i mellom. Vårt mål er å bidra til å heve hotell- og restaurantbransjes service- og inntjeningsnivå, og dermed være ledelsens høyre hånd. Vi har et spesielt engasjement for unge over 18 år som lett faller utenfor arbeidslivet. Dette var hoveddrivkraften for at Horecautviklings Serviceskole ble etablert. Vi lærer opp og inspirerer de unge til å fungere optimalt i sin jobb og i arbeidslivet generelt, og til å oppleve mestring av pålagte arbeidsoppgaver spesielt.


In Good Company
Bringer liv til innovasjonsprosesser ved å tilrettelegge, designe og fasilitere forløp og workshoper som involverer kunder og brukere. Gjennom brukersentrerte utviklingsprosesser skapes en arena der brukeren blir medutvikler. Dette bidrar til nytenking og presisjon i løsninger og ideer.


Interbridge


Jodacare
Vi jobber med å utarbeide en kommunikasjonsløsing for pårørende. Det være seg om du er datter til en hjemmeboende eldre mor med demens eller du er far til et barn på institusjon/omsorgsbolig. Eller kanskje er du forelder til et barn med spesielle behov og har ditt barn på avlastning innimellom? Da kan du få daglig informasjon om aktiviteter og gjøremål. Informasjon du kanskje ellers får i en kontaktbok.


Kirkens Bymisjon 
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, nasjonalitet, legning og livssyn. Vi er representert i de fleste større byer i Norge. Kirkens Bymisjons virkefelt og kompetanseområde er vidt. Organisasjonens bredde gir oss mange muligheter og gode synergieffekter.

Vi arbeider blant annet med oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene. Barnevern og ungdomspsykiatri. Behandling av rusmiddelavhengige. Omsorgstiltak, bolig og arbeid. Voksenpsykiatri og utvikling av nærmiljø. Eldreomsorg og kulturarbeid. Religionsdialog, interkulturell dialog og hverdagsmenighet.

Klokkeklovnene
Har spesialisert seg på å få kontakt med eldre mennesker med demens. Som profesjonelt trente klovner og med en unik kompetanse i å skape kontakt, klarer de å nå inn til de menneskene der dette er vanskelig. Med klovnens letthet, tilstedeværelse, lekenhet, sang og musikk, behager og beriker Klokkeklovnene de eldre dementes liv. Beboerne bringes i kontakt med seg selv og omgivelsene igjen. På denne måten dekkes et behov i omsorgen.


Kolibri kapital
Mikrokreditt med fokus på sosial avkastning «fra deg – mikroinvestoren – til låntakeren – mikroentrepenøren»


Kompass & Co.
Et kooperativ som utvikler mestringsarenaer for unge utenfor skole og arbeidsliv. Kompass & Co etablerer egne arbeidsarenaer for målgruppa, for å skape en inngang til og gi kompetanse til arbeid og følger opp den enkelte over tid. Arbeidsarenaene som i dag utvikles er Catering, takhager, grønne uterom og re-design av møbler.


Kreativitetskonsulentene
Vi har sett et klart behov for tjenester og løsninger som har en solid forankring i forskning og en vitenskapelig tilnærming til kreativitet og innovasjon. Vår forretningsidé er å trekke linjer mellom de verdensledende miljøene på kreativitet og innovasjon, og selskaper og organisasjoner som ønsker å satse stort og langsiktig på å tenke nytt.


Kristensen Consulting
Kristensen Consulting er en forskningsbasert konsulentvirksomhet som gir råd om samhandlingsstrategi, -infrastruktur og arbeidspraksis for å øke produktivitet i team som jobber med innovasjon, problemløsning og andre kunnskapsintensive oppgaver.


LAB3 as
LAB3 er en bro fra skole og klasserom og inn i reklame –og designbransjen, for nyutdannede studenter fra fagskole –og bachelorutdanning innen Grafisk design, Interaksjonsdesign og 3D-animasjon. I dag teller LAB3 20 nyutdannede studenter fra Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT.

LAB3 har fokus på å utvikle avgangsstudentene sine mapper med reelle produksjoner. Det  gir en ny og viktig erfaring i , oppfølging, tilgjengelighet og produktivitet, som ikke står på eksamenspapiret.


Leadership Foundation
Leadership Foundation was built on the need to design innovative solutions to one of society’s most pressing social ”challenges” the increasing global diversity. Leadership Foundation has a social mission to lead the way to diversity for individuals, companies and society. We design and deliver projects that promote diversity.We have a large portfolio with a clear social impact and all of our profits are reinvested into Leadership Foundation AS.


Medarbeiderne
Henter glass- og metallemballasje fra bedrifter og private husstander for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Som medarbeider får den enkelte reell og utstrakt tillit og ansvar, samt deltakelse i et sosialt, rusfritt nettverk. De blir også tilbudt oppfølging, interne utviklingsmuligheter, kurs og annet de måtte trenge for å kunne ta steget videre til en annen arbeidsplass. Dette er viktig for å kunne reetablere seg i samfunnet med et normalt liv.  


Mora Di AS
Mora di er et utradisjonelt designbyrå med hovedfokus på inkluderende verdier. Vi bruker våre egne kompetanseområder og involverer utsatte grupper i samfunnet. Sammen med mennesker med ulike utfordringer lager vi annerledes gaveprodukter med en sosial profil til privat næringsliv og offentlig sektor. Dette kan skape et direkte bindeledd mellom aktører i næringslivet og mennesker med en vanskelig bakgrunn, slik at begge grupper kan begynne å se på hverandre med nye øyne – som ressurser. Mora di jobber også med visuell og digital utvikling for kulturlivet. Spør Mora di!


Moving mamas
Vi beveger arbeidsliv og innvandrermødre uten utdanning nærmere hverandre. Vi designer og lager produkter for salg, basert på ubrukte bærekraftige ressurser vi får fra våre samarbeidspartnere. Arbeidet foregår i ubrukte ledige lokaler – hvor vi forflytter oss fra sted til sted i Oslo.
Våre Mamas får arbeidsinntekt, nettverk og økte muligheter. Våre samarbeidspartnere får vist konkret samfunnsansvar.


NewSchool
NewSchool utvikler innovative digitale verktøy til undervisningssektoren ved å kombinere kompetanse på pedagogikk, spill, sosiale medier, brukeropplevelse og mobile medier. Med løsningen LeanLearning kan lærerne på en unik måte sy sammen undervisningsopplegg fra ulike læringsmidler, både digitale og analoge, også på tvers av fag. LeanLearning gir lærere bedre oversikt og mulighet til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, samtidig som struktur og økt tilbakemelding øker elevenes motivasjon og læringsutbytte.


Nabo Oslo
Vi er til for foreldre og andre med ansvar for barn. Vi arrangerer norsktrening og andre foreldrestyrkende arrangementer i egnede lokaler som de lokale Deichmanske biblioteker. Slik ønsker vi å bidra til familiers lokale forankring og en trygg oppvekst i Oslo. Med veiledning fra våre gruppeledere oppsøker deltakerne selv den praktisk relevante kunnskap og det gode språk. Som gode naboer kan vi støtte hverandre til økt kompetanse i foreldrehverdagen!


Norges Innsamlingsråd
En interessepolitisk og faglig aktør som representerer hovedtyngden av ideelle, humanitære og kulturelle organisasjoner på innsamlingsmarkedet i Norge. Norges Innsamlingsråd bistår norske frivillige organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger.


Oslo+ Program for tjenesteinnovasjon
Vi er Oslo kommune v/Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EHS) sitt innovasjonsprogram for å implementere Seniormeldingen frem mot 2024. Kommunen skal utvikle en bærekraftig pleie- og omsorgssektor for den voksende eldre befolkningen gjennom å effektivisere og kvalitetssikre tjenestene, samt redusere behovet for omfattende pleie- og omsorgstjenester. For å kunne ivareta livskvalitet for senior innbyggere vil helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak, samt mobilisering av samfunnets samlede omsorgsressurser, være sentralt. Dette vil muliggjøre at fremtidens eldre vil være selvstendige, aktive og trygge i Oslo.

Programmet består i dag av et delprogram for velferdsteknologi, samt prosjektene Tillitsmodell, Alders- og demensvennlig bydel, Nettverk og frivillighet, og Fremtidens seniorsenter.


ReputationInc
ReputationInc er virksomhetskonsulenter med omdømme som spesialitet. Som byrå tror vi på viktigheten av virksomheters samfunnsmessige bidrag. Vi tror også på verdien av å sette omdømme i sentrum for virksomheten. Med dette som utgangspunkt hjelper vi både store og små organisasjoner å forstå hvilke saker som er viktige for dem, hvordan de kan oppfylle sine forpliktelser overfor samfunnet og hva de må gjøre for å bygge og bevare omdømme over tid.


Safir/Act 2
Act2 Forumteater er en av aktivitetene som tilbys på SAFIR (et rusfritt møtested for tidligere rusavhengige). På workshopene jobber de med ulike teatertekniske øvelser. Gjennom workshopen bruker man deltakernes selvopplevde historier som utgangspunkt. Formålet er ikke løsninger som sådan, men å se muligheter for forandring.


SISU Coaching as
SISU er et finsk uttrykk for en spesiell evne og kraft til å gå på i mot alle odds – å ha mot, integritet og utholdenhet til å finne gjennomførbare løsninger. Innen positiv psykologi omtales SISU som ”the action mindset”, og SISU Coaching hjelper gründere og entreprenører til å tilegne seg gjennomføringsevne! Slik vil SISU Coaching bidra til bærekraft, både når det gjelder utnyttelse av egne ressurser samt å skape sosialt ansvarlig og lønnsom virksomhet.


Sosial finansiering
Sosial finansiering AS tilrettelegger for at privat kapital kan bidra til å løse noen av de samfunnsutfordringene offentlig finansiering ikke kan løse alene. Vi arbeider nå med etableringen av et sosialt fond som skal forsterke det kriminalforebyggende arbeidet på Sørlandet. Dette er en pilot på bruk av «Social Impact Bond» i Norge.


Splint
Tilbyr workshops der deltakerne opplever situasjoner de kan kjenne seg igjen i fra egne erfaringer. Situasjonene utforskes sammen og man finner forståelse for hva som skjer og hvorfor. Deltakerne får anledning til å gripe inn og forandre situasjonen slik at andre handlingsalternativer prøves ut. Resultatet er at deltakerne bevisstgjøres og trenes i effektiv kommunikasjon og problemløsning knyttet til relevante situasjoner.


Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) arbeider for å fremme like muligheter i arbeidslivet for alle, uansett bakgrunn. Vi arbeider med undervisning, forskning og internasjonale prosjekter.


Sunne kommuner
Vi er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsutvikling. Vi er en del av WHO Healthy Cities, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn det er godt, sunt og trygt å leve i. Formålet med nettverkssamarbeidet er å bidra til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Dette gjøres blant annet ved å tilby samarbeids- og utviklingsarenaer, for slik å styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid.


Sykehusklovnene
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon.


Sweet Chili Arts
Sweet Chili Arts består av frilansere som jobber sammen på prosjekter under en felles visjon: Å gjøre verden litt bedre.


To Romturister
To romturister er også to arkitekter – med interesse og erfaring som spenner vidt i skala og tematikk. Vi er engasjert i alt fra små byggeprosjekter til større planoppgaver i og utenfor byen. Likt turistens nysgjerrighet for det ukjente, har vi stor glede av å utsette oss for nye sammenhenger og problemstillinger, av en åpen, undrende tilnærming til det meste, av zooming inn og ut av skalaer og vrengning av innsiden ut­. For tiden ønsker vi blant annet å undersøke og aktualisere den produktive byens relevans, legitimitet og motstand fra et romlig ståsted og bærekraftperspektiv med utgangspunkt i Oslo.
http://www.toromturister.no


Trygg læring
Trygg Læring, tidligere Norsk Forum for Skolemegling, er en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i konflikthåndtering og forebyggende miljøarbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Trygg Læring representerer ikke noe nytt konsept eller program, men er forankret i en etablert tradisjon; gjenopprettende praksis. Trygg Læring er knyttet til European Circle for Restorative Educators. Trygg Læring inviterer årlig til nasjonal konferanse og tilbyr veiledning og kurs for implementering av gjenopprettende tenkning og praksis i skole og barnehage.


Uninite
Uninite er en digital tjeneste som kobler leietakere sammen. Tjenesten fungerer som en plattform der utleier kan tilby sin bolig. Vi skal koble unge sammen for å sikre gode relasjoner når de flytter i egen leilighet, en god koblings-tjeneste senker andelen unge som bor sammen med feil boligpartner og øker stabiliteten i leieforholdet for utleier. På lang sikt ønsker Uninite å gjøre en større forskjell og senke boutgiftene til de unge ved hjelp av samfunnsengasjerte investorer.


BluebellBag
BluebellBag er produktet for deg som digger å være ute. Du synes det er topp å være på fjellet, i skogen eller på utekafeen. Og er lei av å fryse!
Bluebell er en referanse til fantastiske barndomsminner i Lofoten. Blåklokkene langs steineveien i Stamsund. Bedre enn det blir det ikke. Vi ønsker å skape et produkt med norsk design, norske råvarer og norsk produksjon, gjerne sammen med andre, og både være en hjelp og en samarbeidspartner innen sosialt entreprenørskap.


World of Kama
Kama er et tjenesteinnovasjonsprodukt rettet mot besteforeldre som har et behov for hyppigere kontakt med familien. Kama digitaliserer storfamilien og øker interaksjonsfrekvensen mellom familier samtidig som man sparer minner for fremtiden. Vårt mål er å sikre at færre eldre føler seg ensomme og isolerte. worldofkama.com