www.socentral.no

Når mennesker fra ulike fag, bransjer og sektorer møtes og samarbeider, utvikles morgendagens løsninger

Nordiske Inkubator for Samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd, utdanning og nye finansieringsmodeller. Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor. Alle er opptatt av hvordan vi gjennom nye samarbeid kan bidra til å løfte verden fremover.

Formål

Vise hvordan vi løser opp i komplekse samfunnsutfordringer gjennom samskaping på tvers av fag, bransje og sektor.

Løsning

Inkubator for mennesker og organisasjoner som jobber med nye bærekraftige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Samfunnsutfordring

Verden trenger nye løsninger på mange områder. Vi har den kunnskap og de ressurser som trengs, men siloer, vanetenking og utdaterte strukturer står i veien for utvikling av de gode løsningene.

Målgruppe

Mennesker og organisasjoner fra privat, offentlig og frivillig sektor som jobber med nye bærekraftige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Mennesker og organisasjoner som har en rolle å spille i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Effekt

Idag har Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon 126 medlemmer fra 80 organisasjoner, og en portefølje på 50 løsninger som vi på en eller annen måte er involvert i.

Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon har som målsetting å ha 450 medlemmer fra 200 organisasjoner i løpet av 2018, og en portefølje på 150 løsninger.

Vår ambisjon er at vi gjennom dette vil inspirere mennesker og virksomheter over hele verden om hvordan løse samfunnsutfordringer på en bærekraftig måte.

Hvem inspirerer oss

Centre for Social Innovation i Toronto, Canada: http://socialinnovation.ca/

SoCentrals rolle

Eier / Driver

Hvem leverer løsningen

SoCentral AS ble etablert i 2012 av Thomas Berman, Cathrine Skar og Håkon Iversen.

Det som motiverte oss tre til å starte SoCentral var at vi var så lei av å høre alle festtalene om hvor viktig det var å samarbeide for å finne gode løsninger på utfordringene i samfunnet. Men når festtalene var over, dro alle hjem til hver sin silo og jobbet som før. Så vi bestemte oss for at vi fikk gjøre det selv, da. Så satte vi i gang med 30.000 i egenkapital og tro på at vi kan endre verden

Les mer om oss her.

 

So_Central_logo_svart_transparent