www.nabo-oslo.no

For foreldre – for barnas skyld

”Å snakke med de andre mødrene om livet med barna og øve på norsk for viktige situasjoner med dem åpnet øynene mine for det å være foreldre i Norge. Jeg har ikke tid eller penger til å delta på tradisjonelle norskkurs, og jeg tror heller ikke det hadde gitt meg samme opplevelse.”

– Roqiah, 28 år fra Storbritannia forteller om sitt utbytte av Nabo Oslo sitt program «Norsk for mødre».

Formål

Bidra til at alle familier skal kunne legge til rette for en trygg oppvekst for sine barn.

Løsning

Legge til rette for at foreldre kan dele relevant kunnskap og erfaringer gjennom opplegg tilpasset deres hverdag. Arrangert av foreldre, for andre foreldre, i sine nærmiljøer.

Samfunnsutfordring

Mennesker med omsorg for barn, og særlig mødre, er de blant innvandrere i Norge som har minst utbytte av eksisterende inkluderings- og opplæringsprogrammer. De føler ofte på utenforskap og usikkerhet i daglige situasjoner med barna, og dette kan igjen få konsekvenser for barnas livsløp (Nibr 2015, Fafo 2015).

Målgruppe

Foreldre i Norge, hovedsakelig med utenlandsk bakgrunn som ikke deltar på inkluderingstiltak.

Personer som ønsker å være gode naboer for innvandrerfamilier.

Effekt

Nabo Oslo er i en pilotfase og har i sitt første prosjekt Norsk for mødre berørt 76 foreldre med til sammen 123 barn. I tillegg har 5 personer kommet i jobb etter frivillig innsats. 87% av deltakere som har fullført opplever at aktivitetene bidrar til positiv endring i hverdagen. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom økt trygghet og bedret kommunikasjon med det offentlige og andre foreldre.

Målsetting i 2017 er å involvere foreldre til 300 barn, samt engasjere 50% av frivillige og ansatte fra deltakerbasen. Til nå har Nabo Oslo knyttet til seg ni engasjerte nabohjelpere som skal drive frem prosjektene i 2017, hvor av fem av dem startet som deltakere i Norsk for mødre.

Et femårsmål er å bli en brukerstyrt organisasjon med Nabo-lokallag som bidrar til økt inkludering og sysselsetting for foreldre – Norge rundt.

Hvem inspirerer oss

Paulo Freires De undertryktes pedagogikk.

SoCentrals rolle

Inkubator.

Hvem leverer løsningen

Nabo Oslo er en forening etablert av Ane Storhaug og Betina Torbjørnsen i mai 2015.

Det som motiverte oss til å starte Nabo Oslo var erkjennelsen av at vi som gode naboer kan støtte hverandre til økt kompetanse i foreldrehverdagen, og at en slik kompetanse er et viktig bidrag til å unngå sosial eksklusjon blant familier i Norge med utenlandsk bakgrunn.

bilde ane
Ane Storhaug

LOGOGULNYMEDTEKST-e1464942799891