www.medarbeiderne.no

Rusfritt arbeid

Jonas var ferdig med rusbehandling november 2015 og hadde ordinær arbeidskontrakt hos oss allerede før han var skrevet ut fra behandling. I dag er han en av våre viktigste medarbeidere og har fått produkts- og kvalitetsansvar for Lettvint privat. For Jonas er noe av det viktige med å jobbe hos Medarbeiderne at han blir sett, får ansvar og får utvikle seg.

Formål

Skape muligheter for arbeid for grupper og enkeltmennesker med rusbakgrunn som ellers ville hatt begrenset adgang til arbeidsmarkedet.

Løsning

Lettvint Privat er en enkel ordning for månedlig henting av pant, småelektronikk, glass- og metallemballasje hos privatpersoner. Lettvint Bedrift innebærer henting av pant hos bedrifter. Lei en medarbeider er små og mellomstore oppdrag for privatpersoner og bedrifter.

Samfunnsutfordring

Mange grupper mennesker diskrimineres fra arbeidslivet, men en gruppe er spesielt utsatt. Norge har omlag 7-10.000 sprøytenarkomane (SIRUS), og tallet holder seg stabilt. Norge har heldigvis et godt behandlingsapparat som bidrar til at flere hundre mennesker hvert år tar det vanskelige steget ut av rus.

Mange av disse menneskene har et sterkt ønske om å kunne reetablere seg i samfunnet med et normalt liv. En veldig viktig del av det, er å være i jobb. Mange ønsker derfor sterkt å kunne vise at de er i stand til å mestre en jobb med alt dette innebærer, men de møtes av et system som ofte ikke gir dem noen reell sjanse til dette.

Alt for mange faller tilbake til rus. Fra 2002 til 2011 døde 2683 mennesker av narkotikarelaterte årsaker i Norge (Aftenposten). Mange arbeidsplasser diskriminerer kvalifiserte, engasjerte og pålitelige kandidater, bare fordi de ikke har riktig bakgrunn eller papirer.

Målgruppe

Personer med rusbakgrunn som har lagt rusen bak seg og ønsker å reetablere seg i samfunnet.

Effekt

Pr i dag har Medarbeiderne 10 faste ansatte med rusbakgrunn, og har som målsetting å øke dette tallet til 30 i løpet av 2018. Vi måler hvor mye av pengene våre vi tjener selv og hvor stor andel av lønnsmidlene som går til mennesker med rusbakgrunn. I 2015 tjente selskapet 41 % av pengene våre selv og målet i 2016 er målet 61 %. Vi skal også måle hvor alle tidligere medarbeidere ender opp etter at de har vært hos oss, siden dette er en indikator på om vi har lyktes eller ikke. Måltall for dette settes høsten 2016.

Vår ambisjon er at vi gjennom arbeidet vårt skal synliggjøre at mennesker med rusbakgrunn er fullt i stand til å jobbe og drepe fordommer om folk med rusbakgrunn.

Hvem inspirerer oss

Vi har blitt inspirert av Pøbelprosjektet og Monsterbedriften som på hver sin måte har vist at det går an å tenke annerledes om mennesker med rusbakgrunn som ressurspersoner. Støtten fra FERD Sosiale Entreprenører har vært utslagsgivende ikke bare økonomisk, men fordi det er viktig at så flinke folk har trua på oss.

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

Medarbeiderne AS

At vi starta et slags snilt lite avfallsselskap var et litt tilfeldig resultat av en skoleoppgave ved studiet i Sosialt entreprenørskap ved UiO. Det som motiverte oss til å jobbe videre med mennesker med rusbakgrunn var de første møtene med Silje og Martin som var våre første to arbeidere, deretter hvordan John, Arne, Atle og flere andre har imponert med å være flinke arbeidstakere.

team Jørgen Veiby, Regine Loftaas Valsø, Stina Låstad, Ragnhild Mjønner, Chris Klemmetvold, Fredrik Aalerud og Elisabeth Oven

Endelig_Medarbeiderne_Logo-03