www.getleanlearn.com

En ny generasjon visuelle verktøy for raskere læring og tettere samarbeid

It’s a great way of tutoring tasks, while students work autonomously. It’s great being able to give them feedback on their progress. Assigning the tasks to students, together with sources for autonomous work was great.” – Engelsk lærer fra Portugal

Formål

Vi hjelper lærere til å la elevene få lære i eget tempo uten å bli overlatt til seg selv, samt øker motivasjon og læringsutbytte gjennom mer struktur og samhandling.

Løsning

Elevene kan jobbe i eget tempo og rapporterer med et drag & drop grensesnitt på egen mobil, nettbrett eller PC. På et nettbrett får læreren visualisert i sanntid hva hver enkelt elev jobber med, og kan raskt identifisere hvem som trenger oppfølging. Brukerterskelen er ekstremt lav og løsningen er integrert med Google Apps for Education og Google Classroom.

Samfunnsutfordring

Digitaliseringen har endret samfunnet så raskt at mange unge oppfatter skolens form og innhold som lite relevant og motiverende. Frafallsprosenten i videregående skole er 30%.

Målgruppe

Lærere, elever, skoleeier / administrasjon, samt foreldre.

Effekt

LeanLearn har i 2016 6 pilotskoler i Norge, Portugal, Romania,og Danmark. 94 % av lærerne og 87 % av elevene opplever en mer motiverende klasserom og tettere samarbeidsmuligheter.

Målsetting 2017: komme i gang med kommersialisering, være på Google Apps markedet og synlige i USA.

NewSchool har som langsiktig målsetting å bidra til utvikling av 21ste århundres ferdigheter (21st century skills).

Hvem inspirerer oss

Tilpasset og samskapende undervisning: Lumiar skolene i Brasil

Sir Ken Robinsonhttp://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

Most likely to suceed – en fantastisk inspirerende film om prosjekt basert VGskole i USA – http://www.mltsfilm.org/

SoCentrals rolle

Inkubator.

Hvem leverer løsningen

NewSchool AS ble etablert av Fredrik, Stian og Mihaela. Fredrik har erfaring fra ledelse, salg og utvikling av digitale løsninger. Stian er lærer og Mihaela er psykolog og fasilitator.

Vi ser fremdeles altfor mange skoler som vil benytte teknologi til å effektivisere en undervisningsmodell som er gått ut på dato, fremfor å utforske muligheten den gir til å ta i bruk nye undervisningsformer”