www.kompassogco.no

Vi ser gull der andre ser søppel!

Tenk deg at alt av varer og tjenester du, din familie og din bedrift kjøper er bærekraftig produsert. Hvor miljøet har blitt tatt vare på, menneskene bak har blitt rettferdig behandlet hvor de står på egne ben og elsker det de gjør.

Det er vår drøm i Kompass &Co. Men for å gjøre det, må vi starte i det små.

Vi starter med vårt fremtidshåp, nemlig ungdommen. Men ungdommene i Kompass & Co. er ikke som de andre. Vi tar til oss ungdommer som verken bryr seg om andre, eller lar andre bryr seg om dem.

Formål

Trygge, stolte og arbeidsføre ungdom som gjennom deltakelse i mestringsarenaer har bygget spisskompetanse innen sosial og grønn forretning.

Løsning

Vi skaper arbeidsplasser gjennom å knytte sosial og grønn innovasjon sammen. Vi kopler sammen tre felt som utfyller hverandre: Mat, dyrking og redesign. På den måten jobber vi med hele syklusen fra jord til bord. Arbeidsplassene fungerer som mestringsarenaer hvor vi har et ungdomsprogram. Her putter vi elementer som handler om å jobbe med identitet, arbeidsliv, ferdighetstrening, kommunikasjon, respekt og ansvar.  Samtidig skaper vi kule og bærekraftige produkter og tjenester som bidrar til bevisstgjøring, dialog og økt samhandling på tvers av sosiale lag, sektorer og kulturer.

Samfunnsutfordring

I Norge dropper 1/3 av alle ungdommer ut av den vgs skole. Tallet er betydelig høyere når det gjelder yrkesfag. I dette ser vi i Kompass &Co alle de ressursene som blir kastet bort.

Målgruppe

Vår primærmålgruppe er ungdommer bosatt i Oslo i alderen 15-19 år som har betydelig fartstid i Barnevernet/NAV, store faglige hull og høyt fravær.

Vår sekundærmålgruppe er ungdommer i alder 20-25 år som har mistet sin rett til videregående opplæring. Disse ungdommene er tidligere drop-outs som nå er motiverte til å ta videregående opplæring, søke om lærlingeplass eller finne seg en fulltidsjobb og er i behov av en inngang inn til arbeid og opplæring.

Effekt

Fram til nå har Kompass & Co  sysselsatt 55 ungdommer og bidratt til at de har fått mestringsfølelsen tilbake ved at de på mange ulike områder har utfordret seg selv og tatt mer ansvar for sitt liv. I tillegg har vi servert 8400 porsjoner overskuddsmat, og etablert 5 hager med fokus på økologiske nyttevekster. Vi har motivert mange samarbeidspartnere, eksterne kunder som kjøper våre produkter og tjenester til å tenke mer i retning av samfunnsansvar og ikke minst miljøfokus.

Kompass & Co. har som målsetting å sysselsette 50 nye ungdommer i løpet av 2017, Den langsiktige målsettingen til Kompass & Co er å skape trippel bærekraft for både people, profit and planet.

Hvem inspirerer oss

Jamie Oliver og hans Food Revolution og Fifteen restaurant: www.jamieoliver.com

Ungdommene vi jobber med som prøver så godt de kan fordi de ønsker en annerledes fremtid.

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

Kompass & Co AS ble etablert i 2011, av Sherry Hakimnejad og Katerina Medbøe Eriksen. Fra 2012 kom Maiken McCormick og Nadina Helen Bakos med som partnere. Det skapte muligheter for å tenke og jobbe med flere arenaer samtidig. I tillegg samarbeider vi med flere aktører for levering av de ulike tjenester innenfor hver mestringsarena.

Det som motiverte oss til å starte Kompass & Co var at vi så verdifulle ressurser som gikk  tapt i det norske samfunnet og vi måtte bare gjøre noe med dette da det var for smertefullt å bare være en observatør.

Årets-game-changer-2014-01-233x155

Kompass-og-Co-gir-ungdom-arbeid-logo-2015