www.kolibrikapital.no

Kolibri Kapital – fra mikroinvestor til mikroentrepenør

Filician er en småbarnsmor bosatt i La Paz i Bolivia. Hun har vært kunde i mikrofinansbanken LaSagrada Familia i totalt fire år. I denne perioden har hun tatt syv lån tilsvarende totalt 40 000 BOB, omtrent 5 800 USD. Filician lærte å lage sko av sin mann før han døde for to år siden. Gjennom pengene hun låner har hun fått mulighet til å bygge opp et lager for materialer. Dette beyr at hun nå bare trenger å  dra en tur til byen i uken, i motsetning til hver dag som hun gjorde før. Filician kan dermed ta bedre vare på barna sine og samtidig selge mer fra kiosken hun driver.

Formål

At nordmenn som tror på “hjelp-til-selvhjelp”, kan gi fattige muligheten til å realisere sine drømmer og bygge seg et bedre liv.

Løsning

Utlån til mikrofinansinstitusjoner i Latin-Amerika, Afrika og Asia som igjen låner ut til fattige i sine nærområder.

Samfunnsutfordring

Beregninger viser at over 700 millioner mennesker lever under den globale fattigdomsgrensen på 1,90 dollar dagen. FNs bærekraftmål nummer én er å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Verdensbanken understreker at for å nå de nye bærekraftsmålene er det viktig at forholdene legges til rette for vekst i private investeringer, og at land får en produktivitetsvekst. En av de viktigste nøklene for at fattige kan bli i bedre i stand til å håndtere finansielle sjokk, er tilgang til finansielle tjenester. En viss økonomisk basis gjør at de er bedre i stand til å håndtere den risiko som ofte preger hverdagen til fattige. Å få delta i arbeidsmarkedet er det mest effektive middelet for å komme ut av ekstrem fattigdom.

Målgruppe

Mennesker under fattigdomsgrensen i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Mikrofinansinstitusjoner i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Effekt

Ved utgangen av 2015 hadde Kolibri Kapital totale utlån på litt over 29 mill. kr. til 5 mikrofinansinstitusjoner. Disse har igjen gitt mikrolån til tilsammen 133 403  fattige i Latin-Amerika og Asia, og når gjennom vår samarbeidspartner i Afrika ca 1,6 millioner fattige.

Hvem inspirerer oss

Vi blir inspirert av at vi hjelper fattige.

Vi gir fattige muligheten til å få et bedre liv.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus

SoCentrals rolle

Inkubator.

Hvem leverer løsningen

Kolibri Kapital ASA ble etablert i 2000 av entusiastiske privatpersoner og organisasjoner som underveis har fått med over 400 personer og bedrifter som aksjonærer i tillegg til et bredt sammensatt styre.

image02
Andrea Sundby (Seniorrådgiver), Inger Prebensen (CEO) og Åsmund Paulsen (Styreleder)

image00