www.klokkeklovnene.no

Gledelige møter med etterklang

Ved hjelp av kunstformen klovn, med spesialisering i å jobbe på sykehjem, kan vi finne andre veier inn til mennesket – den friske delen av menneskene, bak sykdommen. Vi når inn til mennesker med demens på vår helt unike form. Vår metode tar i utgangspunktet tak i en felles nær situasjon/opplevelse/følelse/objekt,som klovnen og beboeren sammen opparbeider kontakt gjennom. Dette kan være: en kjent melodi, improvisert melodi, sang, nynning, dans, humor, liten bevegelse, hendelse, minne eller et objekt (eks. målebånd, duk, etui, figur etc.) som klovnen eller  beboeren gir oppmerksomhet mot. For deretter å videreføre kommunikasjon i øyeblikket; her og nå! Slik at videre samhandling og utforskning kan finne sted. En ubestemmelig lyd blir til en sang, beboeren kommer i førersetet og det som oppfattes som “Feil” blir til “Suksess!”

Formål

Jobbe for å forebygge ensomhet og isolasjon for eldre mennesker med demens.

Løsning

Besøker sykehjem og klovner for beboere med demens.

Samfunnsutfordring

Demens vanskeliggjør kontakten med omgivelsene, og skaper mental isolasjon for mange av de over 70.000 eldre med demens i Norge.

Målgruppe

Eldre mennesker med demens, deres pårørende og personale på sykehjem

Effekt

Fram til juni 2016 har Klokkeklovnene klovnet for ca 6000 mennesker med demens fordelt over 40 sykehjem. Ved 90% av de besøkte sykehjemmene forteller personalet om sterke positive effekter, hovedsakelig økt livsglede, større tilstedeværelse og aktivisering under og rett etter besøkene.

Klokkeklovnene har som målsetting å klovne for 1500 mennesker med demens på tilsammen 15 sykehjem i løpet av 2017, og at 100% av sykehjemmene rapporterer at besøkene bedrer livskvaliteten til beboere med demens.

Hvem inspirerer oss

Elderflowers: clowns in elderly care in Scotland: http://www.heartsminds.org.uk/

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

Initiativtaker til Klokkeklovnene er den nederlandske artisten Patrick van den Boom, som i en årrekke hadde arbeidet i Nederland med den anerkjente gruppen ”Faria – Clowns”. Da han flyttet til Norge, startet han Klokkeklovnene i 2011, og de består i dag av 12 scenekunstnere.

Det som motiverte meg til å starte Klokkeklovnene i Norge var at jeg så at det ikke fantes så mange kulturtilbud som passer vår målgruppe. Behovet for kunst og kultur og behovet for å bli sett og møtt er ikke noe som man “pensjonerer” seg fra. Ved demenssykdom er isolasjon svært ofte en konsekvens, og her kommer vi inn. Alle vi i Klokkeklovnene brenner med sterkt engasjement for å endre på dette.

 Klokkeklovnene_logo