www.jodacare.no

Det du vil vite om dagen til mamma

Min glemsomme mamma ringer og sier at hun ikke har fått besøk i dag. «JODA!» sier jeg, og forteller det jeg har lest i JodaCare om dagen hennes. «Du har hatt besøk av Petter fra hjemmetjenesten. Han har laget kjøttkaker til middag for deg. «Å ja», sier mamma, og husker at han var der.

Formål

Styrke menneskeverd til personer med demens, personer med nedsatt funksjonsevne og deres relasjon til helsepersonell og egen familie. Ved å gi denne sårbare gruppen mennesker en sammenheng i deres tilværelse gjennom bruk av bilder og dialog ser vi at dette skaper ro for tjenestemottakeren og deres familie.

Løsning

En elektronisk kommunikasjonsløsning for pårørende til personer med demens eller ulike former for nedsatt funksjonsevne, som gir deg daglig informasjon om aktiviteter og gjøremål til tjenestemottakeren. Løsningen finnes som en applikasjon i App Store og Google Play, og har funksjoner som meldinger, bildedeling, kalender og personlige profiler.

Samfunnsutfordring

Det er svært vanskelig for pårørende å få daglig informasjon om aktiviteter og gjøremål til personer med demens eller annen form for nedsatt funksjonsevne, og dette fører til at mange pårørende er svært bekymret og stresset.

Målgruppe

Pårørende og helsepersonell til personer med demens eller nedsatt funksjonsevne innenfor sektorer som sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsbolig.

Effekt

I dag er Jodacare implementert i fire kommuner: Songdalen, Østre Toten, Asker og Trondheim. Det er totalt 154 brukere av løsningen, hvor av 34 av disse er tjenestemottakere med deres respektive pårørende og helsepersonell. JodaCare har som målsetting å få 1800 brukere av kommunikasjonsløsningen i løpet av 2017. Testresultater fra pilotperioden viser at de pårørende opplever økt livskvalitet gjennom økt sosial støtte og mindre stress og bekymring rundt pasienten. Helsepersonellet forteller at de har fått bedre dialog med pårørende, og bruker mindre tid på å organisere over telefonen og færre bomturer som følge av manglende informasjon.

Hvem inspirerer oss

Livsglede for Eldre: driver livsgledesertifisering av sykehjem i Norge

Milla Says:plattform for visuell læring av tegn og tale

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

JodaCare utvikles og leveres av Infolinken AS, en virksomhet etablert av Kristil Erla Håland i 2015. Teamet består i dag av Kristil selv, Elin Sunde Wilberg som er Front End utvikler, og Valentina Luzmira Fernandez Sørlie og Line Federley Kirkemo som jobber med markedsføring og forretningsutvikling.

teamfoto
Øverst fra venstre: Elin Sunde Wilberg, Kristil Erla Håland, Nederst fra venstre: Line Federley Kirkemo og Valentina Luzmira Fernandez Sørlie

jodacare-logo-liggende-500