www.facebook.com/hearit.as/

Ny livsstil – økende hørselskader

Internasjonalt er hørselsproblemer et gigantisk område, det finnes 360 millioner mennesker som har hørselsproblemer i dag. Over 90% av disse får ikke hjelp med dagens tilbud.

Dagens trend med økende antall festivaler, konserter, «alltid» in-earphones i øret med høy lyd og at folk er på støyutsatte steder, er en livsstil som er risikabel for hørselen.

Formål

Skape innovasjon innen lyd og hørsel slik at kundene gjennom kunnskap, tilgjengelighet og kundefokus får det tilbudet de ønsker, der de ønsker og når de ønsker det – også digitalt.

HØR vil ta den posisjonen innen hørsel og lyd som optikerkjedene har innen syn og briller.

Løsning

Tilby dagens og fremtidens produkter, tjenester og kunnskap innenfor lyd og hørsel på en tilgjengelig og effektiv måte.  Den viktigste løsningen vi tilbyr er forebyggende tiltak, inklusiv produkter i form av propper, akustikk-dempende tiltak, samt kule produkter med begrenset lydstyrke. Våre løsninger skal bidra til gode musikkopplevelser uten skadelige følger.

Samfunnsutfordring

Minst 700 000 nordmenn i dag har en hørselsutfordring, disse ivaretas ikke på en god måte i dagens tilbud. Innen 2020 vil 1 million nordmenn ha hørselsutfordringer. Hørselsskader rammer også i stadig større og yngre grupper, både nasjonalt og internasjonalt. Hørselsproblemer medfører store personlige utfordringer, samfunnsutfordringer og samfunnskostnader.

Målgruppe

Hele befolkningen.

Enkelte produkter er rettet mot særskilte målgrupper med hørselsproblemer eller som er i risikogruppen.

Effekt

Hear it starter opp en butikkjede som vil være tilgjengelig for alle som ønsker gode og trygge lyd opplevelser. Produktene og fagkompetansen vi tilbyr vil ha en forebyggende effekt på fremtidige hørselskader.  Dette vil på sikt medføre færre sykemeldinger og trygdede, da vi vil bidra med mer bevissthet rundt hørsel som vil medføre færre unødvendige hørselsskader.

Hvem inspirerer oss

Fremtidens kunder

SoCentrals rolle

Inkubator.

Hvem leverer løsningen

Hear it AS og butikkjeden HØR er en virksomhet etablert av Harald Næs og Robert Jager.

– Det som motiverte oss til å starte Hear it var en opplevd frustrasjon, og at vi ser et stort potensiale for å skape innovasjon og langt mer kundeorientert kunnskaps- og produkttilbud innen hørselsomsorgen!

  • Harald Næs

pasted-image-0-1

pasted-image-0-2