www.e-motion.as

Det er alltid mulig å bryte en dårlig vane

  • Du har begynt å bli usikker på ditt forhold til alkohol?
  • Du har kanskje merket at drikkemønsteret har forandret seg noe?
  • Du opplever deg ikke som «alkoholiker» og kvier deg for å ta kontakt eller har ikke funnet deg til rette med det tilbudet som finnes?

e-Motion hjelper enkeltmennesker og grupper til å endre dårlige vaner og legge om livsstilen gjennom å tilby opplæringsprogrammer på ulike læringsplattformer.

Vårt første pilotprogram er  «Alkohol og livsstil – strategier og støtte for moderasjon og endring».

Formål

Hjelpe enkeltpersoner og grupper som står i fare for å å utvikle avhengighet

Løsning

Opplæringsprogram som består av en serie strukturerte samtaler mellom mentor/veileder/læringsplattform og person, delt opp i tydelige faser, og som har til formål å bevisstgjøre og styrke persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer.

Samfunnsutfordring

Den aller største gruppen av de som har en problematisk bruk av alkohol er de som står i fare for å pådra seg avhengighet. Denne gruppen “faller ofte mellom to stoler” og har et begrenset tilbud i dag. Barrieren for å be om hjelp er ofte høy og samfunnets stigma oppleves som sterkt.  

Målgruppe

De som står i fare for å pådra seg avhengighet, men kanskje ikke har gjort det ennå – og ikke finner seg til rette med tilbudene som finnes i dag.

Effekt

e-Motion er i en oppstartsfase. Fram til i dag har e-Motion kun hatt enkeltpersoner gjennom pilotprogrammet, med gode resultater.

e-Motion har som målsetting å ha 100 personer gjennom våre opplæringsprogram i løpet av 2017, og hvorav 50% av deltakerne rapporterer at de som følge av opplæringsprogrammet har klart å endre sin livsstil.

Hvem inspirerer oss

Det siste innen rusforskning, psykologi og nærliggende arbeidsområder innen prosess, bevegelse og mental helse, teknologiske miljøer og ulike læringsplattformer.

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

e-Motion AS er en virksomhet etablert av Michael Monrad-Krohn i 2014.

Michael har selv egen erfaring fra avhengighet, veien ut, omstilling og har selv opplevd hvor ensrettet tilbudene var for 15 år siden.

Det skjer mye positivt i dag, mer faglig innhold og mindre dogmatikk, og ikke minst åpner teknologien for nye spennende læringsplattformer. Men det er også svært mye ugjort på feltet, og der finner jeg min motivasjon.

IMG_0445

EM_maillogo (2)