www.barnasplattform.no

Trygge barn – Trygg fremtid!

En familie forteller om en hverdag hvor de har utfordringer med et barn som bruker lang tid på å sovne. Foreldrene må sitte hos jenta til hun sovner. Hun er redd for monstre og at foreldrene skal bli borte. Hun våkner midt på natten og kommer inn til dem. Det er også sårt at hun ikke vil ha trøst og kos fra pappaen sin. Det er bare mamma som får trøste.

Drøye tre måneder etter at de har har vært på Barnas Plattform-kurs hos Lise i Drøbak med kontinuerlig bruk av verktøyene de fikk med seg derfra, er det en helt annen hverdag de forteller om. Hun sovner av seg selv, er mye blidere og tåler mer motgang. Hun tar initiativ til å snakke om hva som har vært bra i løpet av dagen. Og ikke minst: Pappa får også kos av jenta si!

Barnets egne ord om hvordan hun har det:

«Jeg prøver å ta bort dumme tanker fra hodet mitt. Liker ikke at andre ser at jeg er lei meg. Tar igjen hvis noen sier noe slemt. Når det er vanskelig – forsvinner det, da får jeg det bra!»

Formål

Styrke eller opprettholde barns selvfølelse og selvtillit, slik at de etablerer en sterk indre plattform fra tidlig alder.

Løsning

Et to timers foreldrekurs som gir verktøy for god selvfølelse og selvtillit hos barn. Verktøyene er enkle å bruke og tar kort tid i hverdagen. I tillegg får foreldrene videomailoppfølging i månedene etter kurset og får mulighet til å registrere barnets nå-situasjon før og 3 måneder etter kurset.

Samfunnsutfordring

Barns selvfølelse og selvtillit er svært viktig i alle barns liv, da de er viktige nøkler for trivsel og etablering av gode relasjoner (selvfølelse) og faglig utvikling i skolen (selvtillit). Hjelper vi barn som har fått utfordringer i tidlig alder, bidrar vi til mindre “reparering” i ungdoms- og voksenlivet.

Målgruppe

Foreldre med barn fra 3-12 år

Effekt

Barnas Plattform har per juli 2016 hatt 894  foreldre på kurs og gjennom dette styrket selvfølelsen og selvtilliten til 1788 barn. 99 % av foreldre som har deltatt på Barnas Plattform-kurs evaluerer kurset som nyttig eller svært nyttig. Fra oktober 2016 er Barnas Plattform tilgjengelig i alle landets fylker.

Barnas Plattforms langsiktige målsetting er å bidra betydelig for at barn utvikler en god psykisk helse tidlig i livet.

Hvem inspirerer oss

Alle voksne mennesker som har sagt: “Tenk hvis jeg hadde fått en god selvfølelse eller selvtillit fra jeg var liten, hvordan DET ville utgjort en stor forskjell i mitt liv…!”

SoCentrals rolle

Inkubator.

Hvem leverer løsningen

Barnas Plattform AS ble etablert av Birgit Semundseth i august 2015.

Det som motiverte meg til å utvikle Barnas Plattform var et ønske om å starte i “riktig ende”, når deg gjelder å bidra til at mennesker utvikler og opprettholder en indre trygghet og styrke. Å tilrettelegge for en sterk plattform hos barn, i stedet for å “reparere” ungdommer og voksne, slik jeg gjorde i mange år som Lisensiert Mental Trener.

  • Birgit Semundseth.

flair-bilder-002

bp-logo-jpeg