www.atlaskompetanse.no

Når små justeringer kan føre til store endringer

«Jeg er mye mer trygg på min egen kommunikasjon med foreldrene nå. Det gir meg følelsen av å være på lag med dem. Jeg føler også at jeg har fått mer personlig forhold til elevene. Jeg tror at de har skjønt at vi ønsker dem godt slik som foreldrene.»

– Lærer ved en ungdomsskole i Oslo

Formål

Å bedre kommunikasjonen mellom lærere og innvandrerforeldre med kort botid i Norge.

Løsning

Et  kurs som styrker foreldrenes kompetanse om skolesystemet i Norge samtidig som lærerne får nye verktøy i møte med den flerkulturelle skolen.

Samfunnsutfordring

En av tre elever faller ut av videregående skole. Minoritetsbarn med kort botid i Norge er overrepresentert i statistikken. Forskning viser at samarbeid mellom skole og hjem er viktig for elevenes resultater på skolen, og at det er viktig å sette i gang tiltak tidlig.

Målgruppe

Minoritetsforeldre med kort botid i Norge – som har barn i skolealder.

Lærere som underviser på grunnskolen.

Effekt

I 2015 gjennomførte Atlas Kompetanse kurs på to skoler. Vi arrangerte kurs for 38 lærere, 40 foreldre og har til sammen nådd ut til 690 barn. Tilbakemeldingene har vært meget gode og flere lærere forteller at de opplever en økt kontakt med foreldrene. Atlas Kompetanse jobber nå med å måle effekten etter at kurset er avsluttet og over tid. I 2016 vil vi holde kurs ved 8 skoler i Oslo.

Hvem inspirerer oss

Den britisk- somaliske familieveilederen Ismail Miad.

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

Atlas Kompetanse  er en sosial entreprenørbedrift etablert av Firdawsa Ahmed og Saad Hashi i 2014.

Innvandringen til Norge bidrar til at det er behov for å skape nye metoder og øke flerkulturell kompetanse i et samfunn som stadig er i endring. Derfor må flere fagfelt samhandle for å skape nye metoder i arbeidet.

 Bilde 1 Atlas Kompetanse

Atlas logo