www.annenhveruke.no

Samlivsbrudd. Hva nå?

Ved samlivsbrudd er det ofte økonomi og hvordan barna vil takle det å skulle flytte fra sitt hjem forholdsvis raskt som er foreldrenes aller største bekymring. Skal barna flytte mellom to hjem annenhver uke? Finner vi i så fall nye boliger i nærheten av hverandre slik at barna beholder sitt nærmiljø hos begge foreldrene? Hvordan skal vi greie dette økonomisk? Flytting er noe av der verste for barna ved samlivsbrudd. Hva med å spare dem for dette? I hvert fall i de første månedene?

Formål

Bidra til en mer smidig overgang til ny bosituasjon ved samlivsbrudd. Dette ved at foreldre leier seg et rom annenhver og bytter på å bo hjemme med barna som får beholde sin base i en ellers så krevende tid.  

Løsning

En digital plattform som formidler skreddersydde boløsninger for personer som opplever samlivsbrudd.

Samfunnsutfordring

Over 40% av alle ekteskap i Norge ender med separasjon / skilsmisse. Skyhøye boligpriser og økonomisk usikkerhet gjør det svært vanskelig for mange å etablere seg i nye boliger.  

Målgruppe

Foreldre i samlivsbrudd og utleiere av rom.

Effekt

Annenhveruke.no er i en pilotfase og vi bygger nå opp en base av utleieenheter. Vi har et mål om å inngå 30 utleieforhold i 2016 og i løpet av 2017 skal vi være oppe i 250 utleieforhold. Med tanke på at Norge er et begrenset marked er målet å internasjonalisere prosjektet i løpet av en 3-års periode.

Den sosiale effekten er at foreldrene får ekstra tid og dermed større mulighet til å etablere veloverveide, gode løsninger for hele familien som skal reorganiseres.  

Hvem inspirerer oss

Frode Thuen. Professor i psykolog, parterapeut og forfatter.

Sissel Gran. Terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent.

SoCentrals rolle

Inkubator

Hvem leverer løsningen

Annenhveruke.no ble etablert av Monika Hove i 2016.

Det som motiverte meg til å starte opp var mangelen på tilbud av fleksible boløsninger da jeg selv trengte det i en periode.

 Monika Hove

annenhveruke