www.alphabetking.com

Utdannelse for alle

Å kunne lese og skrive er avgjørende for personlig og økonomisk utvikling. I store deler av verden har barn liten eller ingen mulighet til å lære disse grunnleggende ferdighetene.

I 2013 fikk Marit Linnebo Olderheim rettigheter til eventyret om ”Historien om hvordan lydene fikk bokstaver”, et pedagogisk opplæringsverktøy for å knekke lesekoden. Hun har siden videreutviklet eventyrene, laget nye illustrasjoner og utviklet flere verktøy og metoder under navnet “Bokstavkongen” og “The Alphabet King”.

Formål

Alphabet King skal gi barn over hele verden lik mulighet til å knekke lese- og skrivekoden, uavhengig av deres sosioøkonomiske status.

Løsning

Utvikling og global skalering av metode som gjør barn i stand til å lære og lese og skrive uavhengig av tilgang på skole.

Utviklede produkter er lesebok på norsk og engelsk, aktivitetshefter på norsk og engelsk, app for iPad og Android på norsk og engelsk, lydbøker på norsk og engelsk, opplæringsvideo og materiell for lærere (engelsk), musikkvideo, tegnefilm, sang og materiell til skoleklasser.

Samfunnsutfordring

The Alphabet Kings allsidighet og allmenngyldighet møter et grunnleggende behov; Å gi alle barn tilgang til gode pedagogiske hjelpemidler som gjør dem i stand til å knekke lese- og skrivekoden uavhengig om de er født inn i fattigdom eller ikke. Behovet for å knekke lese- og skrivekoden er like viktig hos alle barn, men i dag er det en for stor del av verdens barn som ikke har tilgang til god undervisning.

Målgruppe

Barn som skal lære å lese og skrive og skolene disse går på.

Effekt

Gjennom utprøving i blant annet India, Gambia, Uganda, Norge, England og USA har vi erfart at The Alphabet King gir gode resultater for alle barn uavhengig av nasjonalitet og sosioøkonomisk status.

Hvem inspirerer oss

SoCentrals rolle

Medeier (aksjer er nå solgt) og forretningsutvikling

Hvem leverer løsningen

Marit Linnebo Olderheim

logo