Omregistrering av medlemskap
Det er mulig å endre personen som er registrert på et medlemskap, så lenge det er innenfor samme selskap. Beskjed om endring må meldes skriftlig innen utgangen av inneværende måned for at endringen skal gjelde fra neste måned. Minimumsperiode for endringen er 2 måneder.

Endring av type medlemskap
Eksisterende medlemmer kan endre type medlemskap (fra/til inkubatormedlemskap eller nettverksmedlemskap) fra neste måned. Beskjed om endring må meldes skriftlig innen utgangen av inneværende måned for at endringen skal gjelde fra neste måned. Minimumsperiode for endringen er 2 måneder.

Oppsigelse av medlemskap
Medlemskap har en oppsigelsestid på 1 måned fra første hele måned etter oppsigelsen. Det er ikke mulig å endre type medlemskap i oppsigelsesperioden. Se ellers kontrakten for detaljer rundt ditt medlemskap.

Permisjon
Det gis ikke permisjon for medlemskap, bortsett fra foreldrepermisjon og lengre sykemeldingsperioder (over en måned).

Bruk av medlemskap

Som medlem i SoCentral får du adgang til:

  • Fleksible arbeidsplasser i åpent kontorlandskap i 5. og 6. etasje på Sentralen.
  • Fellesarealer, herunder små møte- og telefonrom i tilknytning til kontorlandskapet i 5. og 6. etasje, samt fellesarealer på Sentralen for øvrig.
  • Trådløst internett

Videre gjelder følgende for de ulike medlemskapene:

Nettverksmedlemskap
Nettverksmedlemmer har tilgang til inkubatoren inntil 20 timer per måned i Sentralens åpningstid.

  • Inntil 6 av disse timene kan brukes i møterom i 5. og 6. etasje.

Inkubatormedlemskap
Inkubatormedlemmer har tilgang til inkubatoren alle dager i Sentralens åpningstid.

Utvidelser
Inkubatormedlemskap kan utvides med fast plass. Dette innebærer fast arbeidsplass i åpent kontorlandskap i 5. eller 6. etasje på Sentralen. Arbeidsplassen er til dette medlemmets eksklusive bruk. SoCentral bestemmer hvor arbeidsplassene skal stå, og har rett til å gjøre endring i plassering ved behov.

Personlig medlemskap
Hvert medlemskap er personlig, og kan ikke deles med andre. Alle som bruker arbeidsplassene og skal ha tilgang til å jobbe i lokalet utenom møter må ha medlemskap.

Alle besøkende skal registreres i resepsjonen, og du som medlem har ansvar for dem når de er i lokalene. Gjester kan ikke benytte lokalene uten at du er til stede, og du kan ikke låne ut adgangskortet ditt.

Bakgrunnen for dette er at medlemskap er knyttet til:

  • Vertskapsrolle og kobling: vi ønsker å kjenne alle som bruker lokalene for å kunne utføre vertskapsrollen vår best mulig
  • Informasjonsflyt og kommunikasjon
  • Adgangskort: tilgang til bygget og sikkerhet (vi må vite hvem som er her)
  • Besøksregistrering knyttet til mobilnummer
  • Møteromsbooking
  • Printer