Åpne arrangementer

Arrangementer som er åpne for alle annonseres alltid på vår Facebookside.

Medlemsarrangementer

Sted Når Sammendrag Beskrivelse
  januar 18, 2018, kl. 09:00 – 11:00 Inkluderingsdag  
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo, Norge januar 24, 2018, kl. 08:30 – 10:00 Frokostseminar med DLA Piper Samskaping bryter med den klassiske forestillingen om at staten og kommunene alene er ansvarlige for å utforme og levere det vi forstår som offentlige tjenester til innbyggerne. I samskapingsprosjekter går private og offentlige aktører sammen for å løse små og store samfunnsutfordringer. Flere juridiske spørsmål kan oppstå: Hvordan organiseres slike samskapingsprosjekter? Hva er de juridiske rammene…
  mai 24, 2018, kl. 09:00 – 11:00 Inkluderingsdag  
  juni 14, 2018, kl. 09:00 – 11:00 Inkluderingsdag